Skill

คะแนนคูณสอง

ความสามารถพิเศษนี้ การเก็บเหรียญทองในช่วงเวลาที่ได้ความสามารถนี้ จะได้เหรียญทองขึ้นเป็นสองเท่า