Skill

ตัวยักษ์

ความสามารถพิเศษนี้ น่าตื่นเต้นจริง ๆ กลายร่ายเป็นยักษ์ วิ่งไล่ชน ทุกสิ่งที่กีดขวาง ไม่มีสิ่งใดที่เราวิ่งทะลุผ่านไปไม่ได้ เพิ่มระดับความมันส์ในเกมส์เข้าไปอีก