Skill

แม่เหล็กดูดเหรียญ

พวกเหรียญทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของด่านนั้น ๆ ถึงเวลาที่เราได้รับพลังแม่เหล็กดูดเหรียญ เราก็ไม่ต้องวิ่งไปเก็บเหรียญให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้ว เพราะเหรียญมันจะถูกดูดมาเป็นของเราเพียงผู้เดียว