Treasures "Marukyurodin"

Treasures "Marukyurodin"

คะแนน
เพิ่มพลังการโจมตี,ป้องกัน,ค่าrec,ค่า HP ขึ้น 15%

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ