Coercion of the moment

Coercion of the momentName

คะแนน
2 รอบหลังจากใช้สกิล ของ การต่อสู้, 25% เพิ่ม พลังป้องกัน และ พลังโจมตี