Majesty of the moment

Majesty of the momentName

คะแนน
2 รอบหลังจากใช้สกิล ของ การต่อสู้, 50% เพิ่ม พลังป้องกัน และ พลังโจมตี