Impulse of destruction

Impulse of destructionName

คะแนน
เวลาโจมตี, ไม่สนใจ พลังป้องกัน ของ the other ultra-low probability