Icon Name Effect
Dark Spirit's Power พลังโจมตีของ ยูนิตความมืด 25% เพิ่ม
Dark Spirit's Power พลังโจมตีของ ยูนิตความมืด 50% เพิ่ม
Dark God's Power 50% พลังโจมตี ของ ยูนิตความมืด เพิ่ม, HP10% เพิ่ม

1