Icon Name Effect
Saint Benediction ฟื้นฟู HP จำนวนมาก ของ ยูนิตตัวเอง
Albatross' Glory พลังธาตุมืดโจมตี 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Soul Intention ใช้ความมืดโจมตี สร้างความเสียหาย [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Goblin Attack ใช้ไฟโจมตี 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย และ ได้รับ Brave คริสตัล คริสตัล เพิ่ม [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Red Strike สร้าง 5 ความเสียหาย และ ได้รับ Brave คริสตัล คริสตัล เพิ่ม ธาตุไฟ [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Spiral Lance ธาตุน้ำโจมตี 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย และ probability [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Dancing charge ธาตุน้ำโจมตี 6 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Power Scream เพิ่มพลังโจมตี ของ ยูนิตตัวเอง 3 รอบ
Power Intention เพิ่มพลังโจมตี ของ ยูนิตตัวเอง 3 รอบ
Wind Armour และ เพิ่ม พลังป้องกัน ของ ยูนิตตัวเอง 4 รอบ
Wind protection และ เพิ่ม พลังป้องกัน ของ ยูนิตตัวเอง 4 รอบ
Light sword โจมตีด้วยธาตุแสง 2 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย และ ได้รับ Heart คริสตัล เพิ่ม [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Blessed Sword โจมตีด้วยธาตุแสง 3 ครั้ง สร้างความเสียหาย และ ได้รับ Heart คริสตัล เพิ่ม [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Bone Smash โจมตีด้วยธาตุมืดสร้างความเสียหาย [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Vorpal Shock โจมตีด้วยธาตุมืด 3 ครั้งสร้างความเสียหาย [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Poison Gale โจมตีด้วยไฟ 4 ครั้งสร้างความเสียหาย มีโอกาสติดสถานะ Poison[โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Venom Gale โจมตีด้วยไฟ 6 ครั้งสร้างความเสียหาย มีโอกาสติดสถานะ Poison[โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Crazy slash โจมตีด้วยน้ำ สร้าง ความเสียหาย และ มีโอกาสติดสถานะ Weakness [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Maximum Vice โจมตีด้วยน้ำ 4 ครั้ง สร้างความเสียหาย และ มีโอกาสติดสถานะ Weakness [โจมตีศัตรูตัวเดียว]
Great Beheading โจมตีด้วย ธาตุไม้ 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย และ มีโอกาสติดสถานะ Injury [โจมตีศัตรูตัวเดียว]

Back 12345678910 | 18 Next