Icon Name Effect
Tidal Wave ธาตุน้ำ 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Maelstrom ธาตุน้ำสร้าง 5 ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Calamity Wave ธาตุน้ำสร้าง 6 ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Lucent purge ฟื้นฟู HP ของ ยูนิตตัวเอง และ ล้างสถานะผิดปกติทั้งหมด
Benevolence Purge ฟื้นฟู HP จำนวนมาก ของ ยูนิตตัวเอง และ ล้างสถานะผิดปกติทั้งหมด
God Purge ฟื้นฟู HP จำนวนมาก ของ ยูนิตตัวเอง และ ล้างสถานะผิดปกติทั้งหมด
Crash bind โจมตีด้วยสายฟ้า 2 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Meteor Zapper โจมตีด้วยสายฟ้า 3 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Rod Magia Grudge โจมตีด้วยสายฟ้า 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Dragon Voice โจมตีด้วยสายฟ้า 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหายสุ่มใส่ศัตรูทั้งหมด
Genocide blast โจมตีด้วยแสง 5 ครั้ง ใส่ศัตรูทั้งหมด
Skydragon Gun โจมตีด้วยแสง 6 ครั้ง ใส่ศัตรูทั้งหมด
Blazing Inferno ใช้ไฟโจมตี 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Prometheus burn ใช้ไฟโจมตี 5 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Anguish Blade ใช้ไฟโจมตี 10 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Ocean Whirlpool โจมตีด้วยธาตุน้ำ 4 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Tempest Gallows โจมตีด้วยธาตุน้ำ 5 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Cyclone disaster โจมตีด้วยธาตุน้ำ 6 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด
Genocidal Grit โจมตีด้วยธาตุไม้ 10 ครั้ง สร้างความเสียหาย สุ่ม ใส่ศัตรูทั้งหมด
Genocide Clits โจมตีด้วยธาตุไม้ 15 ครั้ง สร้างความเสียหาย สุ่ม ใส่ศัตรูทั้งหมด

Back 1234567891011 | 13 Next