MaHirakikagi-shi Girunea

MaHirakikagi-shi Girunea

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Dark > Light > Dark
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3050 980 780 1060
Lord 4650 1350 1100 1600
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • MaHirakikagi-shi Girunea

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ