Goddess of the sky light

Goddess of the sky light

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Dark > Light > Dark
 • Max Lv
  60
 • Cost
  10
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 2719 770 885 994
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

Super Thunder TakashiRetsu閃 Lightning damage 10 stations and three turn all allies attack large up to all enemies
 • Goddess of the sky light

Evolve Material Units

Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ