Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ทั่วไป เครื่องประดับ อาวุธ อุปกรณ์สวมใส่ คอสตูม

เรียงไอเทมตาม :

เลเวล ชื่อ ประเภท ขนิด

ผลการค้นหา 20,281 รายการ

คำค้น เรียงโดย จาก

Valor Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา18 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 2 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากSpider Larva(0.0001%)

Guardian Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา213 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน18 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 14 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากDevil Worker(0.0002%)

Thunder Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา904 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 27 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากYetarian(0.0008%)

Titan Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา3627 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน44 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 40 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากSasquatch(0.0005%)

Radiance Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา9476 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน57 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 52 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากCatastroph(0.0006%)

Aquila Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา20555 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน73 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 64 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากLasputin Flailer(0.0006%)

Eternity Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา39419 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน90 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 76 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากDead Eye(0.0007%)

Quesa Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา49809 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน109 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 88 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากGiant Bee(0.0011%)

Cyrus Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา54190 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน141 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 100 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากOread(0.001%)

Ozer Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา78468 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน185 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 130 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากGabian Aqertiz(0.0025%)

Asca Pants

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดMana Potion ราคา62582 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน158 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 114 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากSeetooth Barbarian(0.005%)

Valor Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา15 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน3 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 4 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากSpider(0.0056%)

Guardian Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา121 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน10 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 16 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากCrude Nightmare(0.0043%)

Thunder Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา558 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน18 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 29 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากKunda(0.0059%)

Titan Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา2080 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน27 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 42 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากFrizkhan(0.0059%)

Radiance Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา5235 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน34 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 54 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากLupain(0.007%)

Aquila Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา11090 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน43 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 66 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากTentacle(0.0065%)

Eternity Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา20862 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน53 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 78 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากSyph(0.0067%)

Quesa Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา36054 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน64 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 90 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากGiant Bee(0.0072%)

Cyrus Glove

ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ชนิดGlove ราคา52820 น้ำหนัก1
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน83 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้Knight ต้องการ Lv. 104 Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากLooper(0.0062%)

12345678910 | 1015 Next