Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Castor Cave

Castor Cave

Castor Cave
Castor Cave (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Zombie Host

Zombie Host

Level18 HP2048 Exp217
ประเภท18 พลังโจมตี180~225 พลังป้องกัน83~119
เงิน 27~37 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(35)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0003%), Guardian Helmet(0.0139%), Wolf Helmet(0.0327%), Guardian Armor(0.0138%), Stiletto(0.1458%), Battle Katar(0.2918%), Blaze Rod(0.2431%), Large Health Potion(0.4825%), Health Stone(0.2239%), Copper Argate(0.0076%), Pass Mavric(0.0168%), Angel Gold Necklace(0.9744%)

Akris

Level20 HP5131 Exp1115
ประเภท19 พลังโจมตี105~132 พลังป้องกัน49~70
เงิน 330~450 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(23), Denebe(25), Castor Cave(11)
ดรอปไอเท็มBlaze Rod(0.4495%), Large Health Potion(1.8837%), Rhombus(0.9521%), Pristine Gold Ring(9.6461%), Alive Magic Eye(1.216%)
Skeleton Knight

Skeleton Knight

Level21 HP2751 Exp258
ประเภท20 พลังโจมตี222~278 พลังป้องกัน102~147
เงิน 36~49 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(26)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0004%), Guardian Helmet(0.0069%), Jade Helmet(0.0323%), Thunder Boots(0.0173%), Battle Katar(0.1447%), Blaze Rod(0.2895%), Peskaz(0.2414%), Large Health Potion(0.5087%), Health Stone(0.2219%), Copper Argate(0.008%), Pass Mavric(0.0177%), Angel Gold Necklace(0.9701%)
Skeleton Archer

Skeleton Archer

Level25 HP3563 Exp314
ประเภท20 พลังโจมตี188~269 พลังป้องกัน123~176
เงิน 49~67 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(29)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0004%), Jade Glove(0.0216%), Guardian Helmet(0.0069%), Thunder Boots(0.0172%), Battle Katar(0.1441%), Blaze Rod(0.2884%), Peskaz(0.2402%), Large Health Potion(0.5201%), Health Stone(0.2212%), Copper Argate(0.0082%), Pass Mavric(0.0181%), Angel Gold Necklace(0.9628%)

Akris

Level25 HP7126 Exp1440
ประเภท19 พลังโจมตี133~167 พลังป้องกัน61~88
เงิน 490~670 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(9), Denebe(5), Castor Cave(8)
ดรอปไอเท็มPeskaz(0.4456%), Large Health Potion(1.9015%), Rhombus(0.9433%), Pristine Gold Ring(9.5567%), Alive Magic Eye(1.2048%)
Skeleton Bishop

Skeleton Bishop

Level28 HP4246 Exp357
ประเภท20 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน138~198
เงิน 61~83 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(39)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0002%), Thunder Glove(0.0069%), Jade Glove(0.025%), Thunder Boots(0.0239%), Blaze Rod(0.1671%), Peskaz(0.3343%), Bazzled Gale(0.2787%), Health Stone(0.2562%), Copper Argate(0.0097%), Pass Mavric(0.0213%), Angel Gold Necklace(1.1201%)

Akris

Level30 HP9475 Exp1765
ประเภท19 พลังโจมตี161~202 พลังป้องกัน74~106
เงิน 700~950 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(8), Heiharp(36), Castor Cave(13), Requies Beach(21)
ดรอปไอเท็มPeskaz(0.4415%), Large Health Potion(1.9189%), Rhombus(0.9346%), Pristine Gold Ring(9.4691%), Alive Magic Eye(1.1937%)
Skeleton Warrior

Skeleton Warrior

Level31 HP4994 Exp396
ประเภท20 พลังโจมตี335~419 พลังป้องกัน154~221
เงิน 74~101 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(46)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0005%), Jade Glove(0.025%), Thunder Helmet(0.0161%), Thunder Armor(0.0159%), Bazzled Gale(0.3344%), Celestial Vigor(0.2232%), Health Stone(0.2561%), Copper Argate(0.0104%), Pass Mavric(0.0171%), Angel Gold Necklace(1.1254%)
Axe Murderer

Axe Murderer

Level35 HP9146 Exp448
ประเภท28 พลังโจมตี382~478 พลังป้องกัน176~252
เงิน 94~127 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCastor Cave(7)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Thunder Helmet(0.0081%), Lunahawk Helmet(0.037%), Titan Boots(0.02%), Bazzled Gale(0.167%), Celestial Vigor(0.3341%), Jamadar(0.2785%), Health Stone(0.2559%), Copper Argate(0.0107%), Pass Mavric(0.0235%), Angel Gold Necklace(1.1195%)

Akris

Level35 HP12194 Exp2090
ประเภท19 พลังโจมตี191~239 พลังป้องกัน88~126
เงิน 940~1,270 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(6), Heiharp(11), Castor Cave(7), Requies Beach(11)
ดรอปไอเท็มBazzled Gale(0.4376%), Large Health Potion(1.9361%), Rhombus(0.9261%), Pristine Gold Ring(9.383%), Alive Magic Eye(1.1829%)
Eager Hand

Eager Hand

Level36 HP6392 Exp462
ประเภท18 พลังโจมตี393~492 พลังป้องกัน182~260
เงิน 99~134 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(37), Castor Cave(52)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0005%), Lunahawk Glove(0.0247%), Thunder Helmet(0.0161%), Thunder Armor(0.0159%), Peskaz(0.1673%), Bazzled Gale(0.334%), Celestial Vigor(0.2788%), Health Stone(0.2557%), Copper Argate(0.0107%), Pass Mavric(0.0236%), Angel Gold Necklace(1.1268%)
Severe Anger

Severe Anger

Level39 HP6695 Exp503
ประเภท19 พลังโจมตี405~507 พลังป้องกัน187~268
เงิน 116~157 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(68), Castor Cave(53)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Thunder Helmet(0.008%), Titan Boots(0.0201%), Lunahawk Boots(0.05%), Peskaz(0.1674%), Bazzled Gale(0.3341%), Celestial Vigor(0.2784%), Health Stone(0.2557%), Copper Argate(0.011%), Pass Mavric(0.0242%), Angel Gold Necklace(1.1129%)

Akris

Level40 HP15305 Exp2420
ประเภท19 พลังโจมตี220~276 พลังป้องกัน102~146
เงิน 1,098~1,485 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(23), Parca Temple(7), Castor Cave(15), Frozen Valley of Vegeance(33)
ดรอปไอเท็มCelestial Vigor(0.4339%), Large Health Potion(1.9529%), Rhombus(0.9199%), Might Gold Ring(9.2995%), Alive Magic Eye(1.1722%)
Racoon

Racoon

Level42 HP8331 Exp546
ประเภท18 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน216~309
เงิน 134~181 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(42), Castor Cave(35)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0084%), Titan Boots(0.012%), Lunahawk Boots(0.0499%), Titan Armor(0.0266%), Bazzled Gale(0.1674%), Celestial Vigor(0.3341%), Jamadar(0.2787%), Health Stone(0.2555%), Copper Argate(0.0119%), Pass Mavric(0.0261%), Full Moon Gold Necklace(1.1181%)

Akris

Level45 HP18825 Exp2845
ประเภท19 พลังโจมตี252~315 พลังป้องกัน116~167
เงิน 1,377~1,863 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(10), Castor Cave(5), Frozen Valley of Vegeance(15)
ดรอปไอเท็มJamadar(0.4302%), Large Health Potion(1.9694%), Rhombus(0.9117%), Might Gold Ring(9.2164%), Alive Magic Eye(1.1617%)
Spider Lord

Spider Lord

Level45 HP18825 Exp604
ประเภท23 พลังโจมตี504~631 พลังป้องกัน233~334
เงิน 153~207 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(8), Castor Cave(4)
ดรอปไอเท็มRadiance Pants(0.0007%), Titan Helmet(0.0161%), Victor Helmet(0.0365%), Titan Armor(0.0158%), Polaris Armor(0.0109%), Celestial Vigor(0.1666%), Jamadar(0.3325%), El Nas(0.2768%), Health Stone(0.2539%), Copper Argate(0.0121%), Pass Mavric(0.02%), Full Moon Gold Necklace(1.1176%)
Insectivore

Insectivore

Level48 HP10571 Exp664
ประเภท19 พลังโจมตี542~678 พลังป้องกัน252~360
เงิน 174~235 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(70), Castor Cave(55)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0042%), Victor Glove(0.0245%), Titan Helmet(0.0135%), Titan Armor(0.0318%), Celestial Vigor(0.1675%), Jamadar(0.3343%), El Nas(0.2785%), Health Stone(0.2551%), Copper Argate(0.0125%), Pass Mavric(0.0274%), Full Moon Gold Necklace(1.1295%)

Akris

Level50 HP22776 Exp3720
ประเภท19 พลังโจมตี284~355 พลังป้องกัน132~189
เงิน 1,504~2,040 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(6), Castor Cave(9), Norak Cave 2nd Fl.(9), Castor Cave 2nd Fl.(11)
ดรอปไอเท็มEl Nas(0.4266%), Great Health Potion(1.9867%), Rhombus(0.9037%), Demi Gold Ring(9.1359%), Alive Magic Eye(1.1515%)
Fallen Bishop

Fallen Bishop

Level51 HP11809 Exp843
ประเภท20 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน270~387
เงิน 196~265 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(14), Castor Cave(23)
ดรอปไอเท็มRadiance Pants(0.0008%), Titan Helmet(0.0081%), Radiance Boots(0.0201%), Victor Boots(0.0497%), Celestial Vigor(0.1675%), Jamadar(0.3344%), El Nas(0.2789%), Health Stone(0.255%), Copper Argate(0.0128%), Pass Mavric(0.0281%), Full Moon Gold Necklace(1.1134%)
Lupain

Lupain

Level55 HP13588 Exp1119
ประเภท18 พลังโจมตี634~793 พลังป้องกัน296~423
เงิน 227~307 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Castor Cave(4)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0043%), Radiance Helmet(0.0137%), Destiny Helmet(0.0365%), Radiance Armor(0.032%), Jamadar(0.1675%), El Nas(0.3342%), Paralyze Beam(0.2784%), Health Stone(0.2549%), Copper Argate(0.0132%), Pass Mavric(0.0291%), Full Moon Gold Necklace(1.1299%)