Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Crespo

Crespo

Crespo
Crespo (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Captain Parasite

Captain Parasite

Level50 HP11388 Exp1093
ประเภท27 พลังโจมตี568~711 พลังป้องกัน264~378
เงิน 188~255 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(83)
ดรอปไอเท็มRadiance Pants(0.0007%), Radiance Glove(0.0037%), Victor Glove(0.021%), Radiance Boots(0.0173%), Jamadar(0.2629%), El Nas(0.1435%), Lower Grade Raw Mazoram(0.0279%), Health Stone(0.2191%), Attack Cube(0.0191%), Copper Argate(0.0136%), Pass Mavric(0.024%), Full Moon Gold Necklace(0.9674%)

Akris

Level55 HP27176 Exp5430
ประเภท19 พลังโจมตี316~396 พลังป้องกัน147~211
เงิน 1,816~2,456 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(10), Crespo(2), Norak Cave 2nd Fl.(14), Castor Cave 2nd Fl.(20)
ดรอปไอเท็มParalyze Beam(0.423%), Great Health Potion(2.0026%), Rhombus(0.8957%), Demi Gold Ring(9.0557%), Alive Magic Eye(1.1414%)
Captain Rock Pressure

Captain Rock Pressure

Level55 HP13588 Exp1466
ประเภท21 พลังโจมตี634~793 พลังป้องกัน296~423
เงิน 227~307 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(81)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0074%), Radiance Helmet(0.007%), Victor Boots(0.0426%), Radiance Armor(0.0252%), El Nas(0.2628%), Paralyze Beam(0.1438%), Lower Grade Raw Mazoram(0.0291%), Health Stone(0.2187%), Attack Cube(0.02%), Copper Argate(0.0142%), Pass Mavric(0.025%), Full Moon Gold Necklace(0.9695%)

Akris

Level60 HP32046 Exp7290
ประเภท19 พลังโจมตี350~438 พลังป้องกัน164~235
เงิน 1,944~2,624 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(14), Norak Cave 2nd Fl.(26), Castor Cave 2nd Fl.(17)
ดรอปไอเท็มParalyze Beam(0.4193%), Great Health Potion(2.0183%), Rhombus(0.8879%), Grief Gold Ring(8.978%), Alive Magic Eye(1.1314%)
Captain Frozen Giant

Captain Frozen Giant

Level60 HP16023 Exp1866
ประเภท22 พลังโจมตี701~877 พลังป้องกัน329~470
เงิน 243~328 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(73)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0004%), Radiance Helmet(0.0129%), Destiny Helmet(0.0313%), Radiance Armor(0.0274%), Paralyze Beam(0.2628%), Sheddar(0.1434%), Lower Grade Raw Mazoram(0.0305%), Health Stone(0.2186%), Attack Cube(0.0209%), Copper Argate(0.0149%), Pass Mavric(0.0262%), Glory Gold Necklace(0.9516%)

Akris

Level65 HP37407 Exp9330
ประเภท19 พลังโจมตี385~482 พลังป้องกัน181~259
เงิน 2,130~2,880 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(15), Norak Cave 2nd Fl.(19), Castor Cave 2nd Fl.(10)
ดรอปไอเท็มSheddar(0.4159%), Great Health Potion(2.0337%), Rhombus(0.8803%), Grief Gold Ring(8.9006%), Alive Magic Eye(1.1217%)
Captain Catastroph

Captain Catastroph

Level65 HP18703 Exp2332
ประเภท27 พลังโจมตี771~964 พลังป้องกัน362~518
เงิน 284~384 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(45)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0008%), Aquila Glove(0.0063%), Destiny Glove(0.0208%), Aquila Boots(0.0209%), Aquila Armor(0.0139%), Polaris Armor(0.0051%), Sheddar(0.2633%), Sadalmelich(0.1438%), Health Stone(0.2205%), Attack Cube(0.0219%), Copper Argate(0.0156%), Pass Mavric(0.0275%), Glory Gold Necklace(0.9538%)
Kolaiger

Kolaiger

Level65 HP56111 Exp4478
ประเภท19 พลังโจมตี925~1,157 พลังป้องกัน435~622
เงิน 284~384 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCrespo(22)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0008%), Aquila Helmet(0.0142%), Eternity Boots(0.0106%), Aquila Armor(0.0276%), Sheddar(0.2875%), Sadalmelich(0.1915%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1066%), Health Stone(0.4367%), Attack Cube(0.0438%), Copper Argate(0.1248%), Pass Mavric(0.1373%), Crystal Gold Necklace(2.2182%)
Clay

Clay

Level70 HP64918 Exp5697
ประเภท28 พลังโจมตี1,010~1,263 พลังป้องกัน397~568
เงิน 330~445 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCrespo(24)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0009%), Eternity Glove(0.0063%), Eternity Boots(0.0209%), Eternity Armor(0.0138%), Sadalmelich(0.2853%), Acuvence(0.1903%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1112%), Health Stone(0.4556%), Attack Cube(0.0457%), Copper Argate(0.1302%), Pass Mavric(0.1432%), August Gold Necklace(2.3147%)

Akris

Level70 HP43279 Exp11580
ประเภท19 พลังโจมตี420~526 พลังป้องกัน198~284
เงิน 2,310~3,115 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(20), Norak Cave 2nd Fl.(6), Castor Cave 2nd Fl.(5)
ดรอปไอเท็มSheddar(0.4123%), Great Health Potion(2.0489%), Rhombus(0.8728%), Grief Gold Ring(8.8245%), Alive Magic Eye(1.1121%)
Ellipse

Ellipse

Level75 HP74524 Exp6813
ประเภท28 พลังโจมตี1,098~1,373 พลังป้องกัน434~620
เงิน 378~510 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCrespo(20)
ดรอปไอเท็มEternity Glove(0.0073%), Eternity Helmet(0.0069%), Eternity Boots(0.0201%), Eternity Armor(0.0221%), Acuvence(0.2284%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1334%), Health Stone(0.5463%), Attack Cube(0.0548%), Copper Argate(0.1561%), Pass Mavric(0.1717%), August Gold Necklace(2.7752%)
Eliaden

Eliaden

Level80 HP84959 Exp7409
ประเภท28 พลังโจมตี1,188~1,485 พลังป้องกัน471~673
เงิน 420~567 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCrespo(13)
ดรอปไอเท็มEternity Glove(0.0072%), Eternity Helmet(0.0068%), Eternity Armor(0.0239%), Acuvence(0.2255%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1407%), Health Stone(0.5762%), Attack Cube(0.0578%), Copper Argate(0.1646%), Pass Mavric(0.1811%), August Gold Necklace(2.9275%)