Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Draco Desert

Draco Desert

Draco Desert
Draco Desert (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Tentacle

Tentacle

Level69 HP21031 Exp2780
ประเภท23 พลังโจมตี910~1,138 พลังป้องกัน390~558
เงิน 320~432 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(44)
ดรอปไอเท็มAquila Glove(0.0086%), Destiny Glove(0.0238%), Aquila Helmet(0.0081%), Aquila Armor(0.0264%), Paralyze Beam(0.3285%), Sheddar(0.2739%), Sadalmelich(0.1644%), Attack Cube(0.0392%), Health Stone(0.2543%), Copper Argate(0.0409%), Pass Mavric(0.0491%), Full Moon Gold Necklace(1.1099%), Boldness Bordeaux(0.4032%)
Atar

Atar

Level71 HP22258 Exp3010
ประเภท19 พลังโจมตี942~1,178 พลังป้องกัน404~578
เงิน 339~458 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(47)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0005%), Aquila Helmet(0.0131%), Destiny Boots(0.047%), Aquila Armor(0.0306%), Paralyze Beam(0.3185%), Sheddar(0.2656%), Sadalmelich(0.1594%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1473%), Attack Cube(0.0454%), Health Stone(0.2462%), Copper Argate(0.0664%), Pass Mavric(0.0759%), Full Moon Gold Necklace(1.0724%), Boldness Bordeaux(0.4675%)
Dead Eye

Dead Eye

Level72 HP22887 Exp3125
ประเภท19 พลังโจมตี679~971 พลังป้องกัน411~588
เงิน 348~470 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(64)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0005%), Destiny Glove(0.0237%), Aquila Helmet(0.0135%), Aquila Armor(0.0314%), Paralyze Beam(0.3271%), Sadalmelich(0.2184%), Attack Cube(0.0473%), Health Stone(0.2534%), Copper Argate(0.0494%), Pass Mavric(0.0593%), Glory Gold Necklace(1.0855%), Boldness Bordeaux(0.4871%)
Tootsie

Tootsie

Level73 HP23528 Exp3240
ประเภท19 พลังโจมตี974~1,218 พลังป้องกัน419~599
เงิน 358~483 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(59)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0005%), Destiny Glove(0.023%), Aquila Helmet(0.0131%), Aquila Armor(0.0305%), Sheddar(0.3182%), Sadalmelich(0.2124%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1509%), Attack Cube(0.0465%), Health Stone(0.246%), Copper Argate(0.068%), Pass Mavric(0.0777%), Glory Gold Necklace(1.0674%), Boldness Bordeaux(0.479%)
Antares

Antares

Level76 HP25514 Exp3600
ประเภท19 พลังโจมตี1,023~1,279 พลังป้องกัน441~630
เงิน 388~523 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(63)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0009%), Destiny Glove(0.0229%), Aquila Helmet(0.0157%), Eternity Boots(0.0116%), Sheddar(0.3173%), Sadalmelich(0.2647%), Acuvence(0.1594%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1563%), Attack Cube(0.0482%), Health Stone(0.2451%), Copper Argate(0.0704%), Pass Mavric(0.0805%), Glory Gold Necklace(1.0728%), Boldness Bordeaux(0.496%)
Gomeisa

Gomeisa

Level78 HP26894 Exp3856
ประเภท18 พลังโจมตี1,056~1,320 พลังป้องกัน455~651
เงิน 408~551 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(67)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.001%), Eternity Glove(0.0042%), Eternity Boots(0.0193%), Destiny Boots(0.0468%), Sadalmelich(0.317%), Acuvence(0.2114%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1604%), Attack Cube(0.0495%), Health Stone(0.245%), Copper Argate(0.0723%), Pass Mavric(0.0826%), Glory Gold Necklace(1.068%), Boldness Bordeaux(0.5092%)
Mintaca

Mintaca

Level79 HP27601 Exp3986
ประเภท19 พลังโจมตี759~1,086 พลังป้องกัน463~662
เงิน 419~566 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(55)
ดรอปไอเท็มEternity Glove(0.007%), Eternity Boots(0.0232%), Destiny Boots(0.0467%), Eternity Armor(0.0153%), Sadalmelich(0.3169%), Acuvence(0.2114%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1623%), Attack Cube(0.05%), Health Stone(0.2445%), Copper Argate(0.0731%), Pass Mavric(0.0836%), Glory Gold Necklace(1.0804%), Boldness Bordeaux(0.5151%)
Syph

Syph

Level81 HP29049 Exp4248
ประเภท19 พลังโจมตี1,105~1,382 พลังป้องกัน478~684
เงิน 430~581 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(55)
ดรอปไอเท็มEternity Glove(0.0084%), Eternity Helmet(0.0079%), Destiny Boots(0.0466%), Eternity Armor(0.0254%), Sadalmelich(0.3162%), Acuvence(0.2111%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1666%), Attack Cube(0.0514%), Health Stone(0.2441%), Copper Argate(0.0751%), Pass Mavric(0.0858%), Glory Gold Necklace(1.0744%), Boldness Bordeaux(0.5288%)
Kraz

Kraz

Level83 HP30544 Exp4520
ประเภท19 พลังโจมตี1,139~1,424 พลังป้องกัน494~706
เงิน 451~609 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDraco Desert(43)
ดรอปไอเท็มEternity Helmet(0.0106%), Destiny Boots(0.0469%), Eternity Armor(0.0307%), Sadalmelich(0.3177%), Acuvence(0.2123%), Lower Grade Raw Mazoram(0.1724%), Health Stone(0.2455%), Copper Argate(0.0777%), Pass Mavric(0.0888%), Glory Gold Necklace(1.0758%), Boldness Bordeaux(0.5471%)