Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Norak Cave 2nd Fl.

Norak Cave 2nd Fl.

Norak Cave 2nd Fl.
Norak Cave 2nd Fl. (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Akris

Level50 HP22776 Exp3720
ประเภท19 พลังโจมตี284~355 พลังป้องกัน132~189
เงิน 1,504~2,040 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(6), Castor Cave(9), Norak Cave 2nd Fl.(9), Castor Cave 2nd Fl.(11)
ดรอปไอเท็มEl Nas(0.4266%), Great Health Potion(1.9867%), Rhombus(0.9037%), Demi Gold Ring(9.1359%), Alive Magic Eye(1.1515%)
Venomoth

Venomoth

Level53 HP12680 Exp946
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน283~405
เงิน 211~285 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(43), Castor Cave 2nd Fl.(37)
ดรอปไอเท็มRadiance Pants(0.0008%), Radiance Glove(0.0043%), Destiny Helmet(0.0361%), Radiance Boots(0.02%), Jamadar(0.3312%), El Nas(0.2761%), Paralyze Beam(0.1657%), Health Stone(0.2527%), Attack Cube(0.0227%), Copper Argate(0.0258%), Pass Mavric(0.0355%), Full Moon Gold Necklace(1.1%), Puyt Bordeaux(0.2331%)
Valkyrie

Valkyrie

Level54 HP13129 Exp1014
ประเภท17 พลังโจมตี620~776 พลังป้องกัน289~414
เงิน 219~296 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(65), Castor Cave 2nd Fl.(61)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0071%), Destiny Helmet(0.0361%), Radiance Boots(0.024%), Radiance Armor(0.0158%), Jamadar(0.3314%), El Nas(0.2758%), Paralyze Beam(0.1663%), Attack Cube(0.0228%), Health Stone(0.2539%), Copper Argate(0.026%), Pass Mavric(0.0358%), Full Moon Gold Necklace(1.1091%), Puyt Bordeaux(0.235%)

Akris

Level55 HP27176 Exp5430
ประเภท19 พลังโจมตี316~396 พลังป้องกัน147~211
เงิน 1,816~2,456 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(10), Crespo(2), Norak Cave 2nd Fl.(14), Castor Cave 2nd Fl.(20)
ดรอปไอเท็มParalyze Beam(0.423%), Great Health Potion(2.0026%), Rhombus(0.8957%), Demi Gold Ring(9.0557%), Alive Magic Eye(1.1414%)
Lasputin Knight

Lasputin Knight

Level56 HP14056 Exp1158
ประเภท28 พลังโจมตี647~809 พลังป้องกัน302~432
เงิน 235~318 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(69), Castor Cave 2nd Fl.(74)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0085%), Radiance Helmet(0.0081%), Destiny Helmet(0.0361%), Radiance Armor(0.0264%), Jamadar(0.3309%), El Nas(0.2761%), Paralyze Beam(0.1656%), Attack Cube(0.0232%), Health Stone(0.2536%), Copper Argate(0.0264%), Pass Mavric(0.0364%), Full Moon Gold Necklace(1.1048%), Puyt Bordeaux(0.2391%)
Succubus

Succubus

Level57 HP14533 Exp1232
ประเภท17 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน308~441
เงิน 243~329 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(23), Castor Cave 2nd Fl.(27)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0085%), Radiance Helmet(0.0081%), Destiny Helmet(0.0361%), Radiance Armor(0.0264%), Jamadar(0.3311%), El Nas(0.2759%), Paralyze Beam(0.1662%), Health Stone(0.2521%), Attack Cube(0.0234%), Copper Argate(0.0267%), Pass Mavric(0.0367%), Full Moon Gold Necklace(1.1146%), Puyt Bordeaux(0.2412%)
Lasputin Fighter

Lasputin Fighter

Level59 HP15517 Exp1382
ประเภท27 พลังโจมตี688~860 พลังป้องกัน322~460
เงิน 261~353 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(61), Castor Cave 2nd Fl.(52)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0085%), Destiny Glove(0.024%), Radiance Helmet(0.0081%), Radiance Armor(0.0264%), Jamadar(0.331%), El Nas(0.2757%), Paralyze Beam(0.1657%), Attack Cube(0.0239%), Health Stone(0.2535%), Copper Argate(0.0272%), Pass Mavric(0.0374%), Full Moon Gold Necklace(1.1115%), Puyt Bordeaux(0.2458%)

Akris

Level60 HP32046 Exp7290
ประเภท19 พลังโจมตี350~438 พลังป้องกัน164~235
เงิน 1,944~2,624 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(14), Norak Cave 2nd Fl.(26), Castor Cave 2nd Fl.(17)
ดรอปไอเท็มParalyze Beam(0.4193%), Great Health Potion(2.0183%), Rhombus(0.8879%), Grief Gold Ring(8.978%), Alive Magic Eye(1.1314%)
Lasputin Hunter

Lasputin Hunter

Level61 HP16539 Exp1536
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน335~479
เงิน 251~339 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(28), Castor Cave 2nd Fl.(18)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0005%), Destiny Glove(0.0239%), Radiance Helmet(0.0135%), Radiance Armor(0.0317%), El Nas(0.3307%), Paralyze Beam(0.2761%), Sheddar(0.1659%), Health Stone(0.2543%), Attack Cube(0.0243%), Copper Argate(0.0277%), Pass Mavric(0.0381%), Glory Gold Necklace(1.1071%), Puyt Bordeaux(0.2502%)
Peccare

Peccare

Level62 HP17065 Exp1616
ประเภท17 พลังโจมตี728~911 พลังป้องกัน342~489
เงิน 259~350 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(70), Castor Cave 2nd Fl.(57)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0005%), Destiny Glove(0.0239%), Radiance Helmet(0.0135%), Radiance Armor(0.0316%), Conqueror Pants(0.0012%), El Nas(0.33%), Paralyze Beam(0.2751%), Sheddar(0.1652%), Attack Cube(0.0245%), Health Stone(0.2549%), Copper Argate(0.0279%), Pass Mavric(0.0383%), Glory Gold Necklace(1.1143%), Puyt Bordeaux(0.3778%)
Lasputin Flailer

Lasputin Flailer

Level64 HP18147 Exp1782
ประเภท27 พลังโจมตี756~946 พลังป้องกัน355~508
เงิน 276~372 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(76), Castor Cave 2nd Fl.(57)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0008%), Destiny Glove(0.0239%), Radiance Helmet(0.0162%), Aquila Boots(0.012%), Conqueror Boots(0.0013%), El Nas(0.3305%), Paralyze Beam(0.2754%), Sheddar(0.1659%), Attack Cube(0.025%), Health Stone(0.2554%), Copper Argate(0.0285%), Pass Mavric(0.0392%), Glory Gold Necklace(1.1133%), Puyt Bordeaux(0.2573%)

Akris

Level65 HP37407 Exp9330
ประเภท19 พลังโจมตี385~482 พลังป้องกัน181~259
เงิน 2,130~2,880 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(15), Norak Cave 2nd Fl.(19), Castor Cave 2nd Fl.(10)
ดรอปไอเท็มSheddar(0.4159%), Great Health Potion(2.0337%), Rhombus(0.8803%), Grief Gold Ring(8.9006%), Alive Magic Eye(1.1217%)
Lasputin Sorcerer

Lasputin Sorcerer

Level66 HP19270 Exp1954
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน369~528
เงิน 293~396 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(55), Castor Cave 2nd Fl.(17)
ดรอปไอเท็มAquila Pants(0.0009%), Aquila Glove(0.0043%), Destiny Glove(0.0239%), Aquila Boots(0.02%), Conqueror Glove(0.0012%), El Nas(0.3293%), Paralyze Beam(0.2752%), Sheddar(0.1648%), Health Stone(0.2533%), Attack Cube(0.0254%), Copper Argate(0.0289%), Pass Mavric(0.0398%), Glory Gold Necklace(1.1063%), Puyt Bordeaux(0.3925%)
Algol

Algol

Level68 HP20433 Exp2134
ประเภท21 พลังโจมตี813~1,017 พลังป้องกัน383~548
เงิน 311~420 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(103), Castor Cave 2nd Fl.(96)
ดรอปไอเท็มAquila Glove(0.0072%), Destiny Glove(0.0239%), Aquila Boots(0.024%), Aquila Armor(0.0159%), Conqueror Armor(0.0013%), El Nas(0.3299%), Sheddar(0.2748%), Sadalmelich(0.1652%), Attack Cube(0.0259%), Health Stone(0.2544%), Copper Argate(0.0295%), Pass Mavric(0.0406%), Glory Gold Necklace(1.1019%), Puyt Bordeaux(0.4002%)
Horace

Horace

Level70 HP21639 Exp2316
ประเภท19 พลังโจมตี842~1,053 พลังป้องกัน397~568
เงิน 330~445 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(5), Castor Cave 2nd Fl.(20)
ดรอปไอเท็มEternity Pants(0.0005%), Aquila Helmet(0.0136%), Destiny Boots(0.0488%), Aquila Armor(0.0318%), Conqueror Helmet(0.0013%), Paralyze Beam(0.3303%), Sheddar(0.2749%), Sadalmelich(0.1658%), Health Stone(0.2534%), Attack Cube(0.0265%), Copper Argate(0.0302%), Pass Mavric(0.0415%), Full Moon Gold Necklace(0.724%), Puyt Bordeaux(0.6818%)

Akris

Level70 HP43279 Exp11580
ประเภท19 พลังโจมตี420~526 พลังป้องกัน198~284
เงิน 2,310~3,115 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCrespo(20), Norak Cave 2nd Fl.(6), Castor Cave 2nd Fl.(5)
ดรอปไอเท็มSheddar(0.4123%), Great Health Potion(2.0489%), Rhombus(0.8728%), Grief Gold Ring(8.8245%), Alive Magic Eye(1.1121%)

Davich

Level81 HP493845 Exp16995
ประเภท19 พลังโจมตี1,306~1,633 พลังป้องกัน718~1,026
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดNorak Cave 2nd Fl.(1)
ดรอปไอเท็มTrail Gold Ring(54.1387%), Puyt Bordeaux(10.5%)