Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Requies Beach

Requies Beach

Requies Beach
Requies Beach (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Akris

Level30 HP9475 Exp1765
ประเภท19 พลังโจมตี161~202 พลังป้องกัน74~106
เงิน 700~950 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(8), Heiharp(36), Castor Cave(13), Requies Beach(21)
ดรอปไอเท็มPeskaz(0.4415%), Large Health Potion(1.9189%), Rhombus(0.9346%), Pristine Gold Ring(9.4691%), Alive Magic Eye(1.1937%)

Heilom

Level30 HP4737 Exp353
ประเภท23 พลังโจมตี323~404 พลังป้องกัน149~213
เงิน 70~95 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(66)
ดรอปไอเท็มThunder Glove(0.0066%), Jade Glove(0.024%), Thunder Boots(0.023%), Thunder Armor(0.0223%), Blaze Rod(0.3207%), Peskaz(0.214%), Health Stone(0.246%), Copper Argate(0.0347%), Pass Mavric(0.0381%), Angel Gold Necklace(1.0734%)
Sylvan

Sylvan

Level32 HP5258 Exp379
ประเภท23 พลังโจมตี346~433 พลังป้องกัน159~228
เงิน 79~107 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(33)
ดรอปไอเท็มThunder Helmet(0.0107%), Lunahawk Helmet(0.0368%), Thunder Armor(0.0315%), Blaze Rod(0.3327%), Peskaz(0.2772%), Bazzled Gale(0.1668%), Health Stone(0.2547%), Copper Argate(0.0364%), Pass Mavric(0.04%), Angel Gold Necklace(1.1089%)
Nihilis

Nihilis

Level34 HP5810 Exp405
ประเภท28 พลังโจมตี370~463 พลังป้องกัน170~244
เงิน 88~120 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(50)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Thunder Helmet(0.008%), Lunahawk Helmet(0.0368%), Titan Boots(0.0199%), Bazzled Gale(0.1664%), Celestial Vigor(0.3329%), Jamadar(0.2773%), Health Stone(0.2547%), Copper Argate(0.0369%), Pass Mavric(0.0406%), Angel Gold Necklace(1.106%)

Akris

Level35 HP12194 Exp2090
ประเภท19 พลังโจมตี191~239 พลังป้องกัน88~126
เงิน 940~1,270 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(6), Heiharp(11), Castor Cave(7), Requies Beach(11)
ดรอปไอเท็มBazzled Gale(0.4376%), Large Health Potion(1.9361%), Rhombus(0.9261%), Pristine Gold Ring(9.383%), Alive Magic Eye(1.1829%)
Nihilis Fear

Nihilis Fear

Level35 HP6097 Exp418
ประเภท28 พลังโจมตี382~478 พลังป้องกัน176~252
เงิน 88~120 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(36)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Thunder Helmet(0.0081%), Lunahawk Helmet(0.0369%), Titan Boots(0.02%), Bazzled Gale(0.1669%), Celestial Vigor(0.3339%), Jamadar(0.2781%), Health Stone(0.2555%), Copper Argate(0.0212%), Pass Mavric(0.0291%), Angel Gold Necklace(1.1093%)
Echidna

Echidna

Level36 HP6392 Exp431
ประเภท18 พลังโจมตี393~492 พลังป้องกัน182~260
เงิน 99~134 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(19)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0005%), Lunahawk Glove(0.0246%), Thunder Helmet(0.016%), Thunder Armor(0.0158%), Peskaz(0.1665%), Bazzled Gale(0.3324%), Celestial Vigor(0.2775%), Health Stone(0.2545%), Copper Argate(0.0374%), Pass Mavric(0.0412%), Angel Gold Necklace(1.1215%)
Asron

Asron

Level38 HP7006 Exp457
ประเภท19 พลังโจมตี418~523 พลังป้องกัน193~276
เงิน 110~149 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดRequies Beach(14)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0042%), Victor Glove(0.0244%), Titan Boots(0.02%), Thunder Armor(0.0316%), Celestial Vigor(0.3324%), Jamadar(0.2774%), El Nas(0.1663%), Health Stone(0.2545%), Copper Argate(0.038%), Pass Mavric(0.0418%), Angel Gold Necklace(1.1188%)

Laker

Level82 HP29791 Exp5260
ประเภท28 พลังโจมตี1,122~1,403 พลังป้องกัน486~695
เงิน 441~595 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRequies Beach(60)
ดรอปไอเท็มQuesa Pants(0.0011%), Quesa Glove(0.0067%), Quesa Boots(0.0219%), Quesa Armor(0.0144%), Acuvence(0.2985%), Markav(0.2324%), Lower Grade Raw Mazoram(0.2388%), Attack Cube(0.0327%), Health Stone(0.2371%), Copper Argate(0.0717%), Pass Mavric(0.082%), August Gold Necklace(1.3249%), Boldness Bordeaux(0.5052%)
Giant Bee

Giant Bee

Level84 HP31309 Exp5590
ประเภท28 พลังโจมตี1,156~1,445 พลังป้องกัน501~717
เงิน 462~624 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRequies Beach(51)
ดรอปไอเท็มQuesa Pants(0.0011%), Quesa Glove(0.0067%), Quesa Boots(0.0219%), Quesa Armor(0.0145%), Acuvence(0.297%), Markav(0.2309%), Lower Grade Raw Mazoram(0.2447%), Attack Cube(0.0335%), Health Stone(0.2464%), Copper Argate(0.0735%), Pass Mavric(0.084%), Crystal Gold Necklace(1.3578%), Boldness Bordeaux(0.5178%)
Gielogun Archer

Gielogun Archer

Level86 HP32874 Exp5929
ประเภท28 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 484~654 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRequies Beach(18)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.008%), Quesa Helmet(0.0075%), Quesa Boots(0.0218%), Quesa Armor(0.0239%), Acuvence(0.2958%), Markav(0.2306%), Lower Grade Raw Mazoram(0.2514%), Attack Cube(0.0345%), Health Stone(0.2461%), Copper Argate(0.0755%), Pass Mavric(0.0863%), Nova Gold Necklace(1.395%), Boldness Bordeaux(0.5319%)
Gielogun Warrior

Gielogun Warrior

Level88 HP34487 Exp6277
ประเภท28 พลังโจมตี1,224~1,530 พลังป้องกัน533~762
เงิน 496~669 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดRequies Beach(46)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.008%), Quesa Helmet(0.0075%), Quesa Boots(0.0217%), Quesa Armor(0.0239%), Acuvence(0.2959%), Markav(0.2303%), Lower Grade Raw Mazoram(0.2549%), Attack Cube(0.0349%), Health Stone(0.246%), Copper Argate(0.0765%), Pass Mavric(0.0875%), Nova Gold Necklace(1.4143%), Boldness Bordeaux(0.5393%)

Forgery

Level91 HP628996 Exp22715
ประเภท28 พลังโจมตี1,392~1,741 พลังป้องกัน835~1,194
เงิน 3,000~5,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดRequies Beach(1)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0059%), Quesa Helmet(0.0073%), Quesa Armor(0.0211%), Markav(0.1819%), Attack Cube(0.3294%), Health Stone(0.6907%), Copper Argate(0.2578%), Pass Mavric(0.6448%), Nova Gold Necklace(4.1686%), Boldness Bordeaux(2.8258%)

Demon Syph

Level92 HP643652 Exp23320
ประเภท28 พลังโจมตี1,412~1,765 พลังป้องกัน848~1,212
เงิน 3,000~5,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดRequies Beach(1)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0059%), Quesa Helmet(0.0073%), Quesa Armor(0.021%), Markav(0.1808%), Attack Cube(0.3323%), Health Stone(0.6967%), Copper Argate(0.2601%), Pass Mavric(0.6504%), Nova Gold Necklace(4.2051%), Boldness Bordeaux(2.8506%)

Agacion

Level100 HP45218124 Exp569300
ประเภท28 พลังโจมตี1,698~2,123 พลังป้องกัน954~1,364
เงิน 50,000~170,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดRequies Beach(1)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0031%), Quesa Helmet(0.0058%), Quesa Armor(0.0112%), Valder Helmet(0.141%), Markav(0.1305%), Rhombus(0.575%), Attack Cube(0.4667%), Copper Argate(0.892%), Pass Mavric(0.8923%), Nova Gold Necklace(5.7685%), Boldness Bordeaux(2.9328%)