Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Python Castle

Python Castle

Python Castle
Python Castle (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Styx

Styx

Level82 HP35749 Exp5260
ประเภท19 พลังโจมตี1,224~1,530 พลังป้องกัน486~695
เงิน 441~595 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดPython Castle(348)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0083%), Quesa Helmet(0.0077%), Quesa Boots(0.0226%), Quesa Armor(0.0249%), Acuvence(0.3079%), Markav(0.2397%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.0821%), Attack Cube(0.0338%), Health Stone(0.2378%), Copper Argate(0.0951%), Pass Mavric(0.1057%), Nova Gold Necklace(1.3667%)
Carbon

Carbon

Level85 HP38503 Exp5758
ประเภท19 พลังโจมตี1,279~1,599 พลังป้องกัน509~728
เงิน 473~639 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดPython Castle(158)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0083%), Quesa Helmet(0.0077%), Quesa Boots(0.0225%), Quesa Armor(0.0247%), Acuvence(0.3053%), Markav(0.2375%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.0853%), Attack Cube(0.0351%), Health Stone(0.2577%), Copper Argate(0.0989%), Pass Mavric(0.1099%), Nova Gold Necklace(1.4205%)

Terra Easter

Level86 HP400082 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Vanzer Easter

Level86 HP400082 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Arc Easter

Level86 HP400082 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Parka Easter

Level86 HP400082 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Nunvice Easter

Level86 HP400082 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Seraphi Easter

Level86 HP394494 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)

Maxia

Level95 HP48628 Exp7558
ประเภท19 พลังโจมตี1,531~1,914 พลังป้องกัน590~843
เงิน 591~798 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดPython Castle(24)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0081%), Quesa Helmet(0.0118%), Valder Boots(0.0041%), Markav(0.3003%), Sephiros(0.2393%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.0981%), Rhombus(0.2849%), Attack Cube(0.0413%), Copper Argate(0.1137%), Pass Mavric(0.1263%), Nova Gold Necklace(1.6334%)
Angelica

Angelica

Level97 HP42362 Exp7945
ประเภท19 พลังโจมตี1,523~1,847 พลังป้องกัน606~867
เงิน 616~831 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดPython Castle(26)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0081%), Quesa Helmet(0.0117%), Valder Glove(0.004%), Markav(0.2987%), Sephiros(0.2383%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1012%), Rhombus(0.2939%), Attack Cube(0.0426%), Copper Argate(0.1173%), Pass Mavric(0.1303%), Trail Gold Ring(1.6987%)
Kallus

Kallus

Level100 HP54261 Exp8539
ประเภท19 พลังโจมตี1,633~2,042 พลังป้องกัน632~903
เงิน 640~864 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดPython Castle(105)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.008%), Quesa Helmet(0.0116%), Valder Armor(0.0045%), Markav(0.2971%), Sephiros(0.2363%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1063%), Rhombus(0.3087%), Attack Cube(0.0448%), Copper Argate(0.1232%), Pass Mavric(0.1369%), Trail Gold Ring(1.7844%)
Hera

Hera

Level102 HP47188 Exp8944
ประเภท19 พลังโจมตี1,624~1,969 พลังป้องกัน649~928
เงิน 665~898 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดPython Castle(101)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.008%), Quesa Helmet(0.0116%), Valder Helmet(0.0045%), Markav(0.2946%), Sephiros(0.2745%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1097%), Rhombus(0.3186%), Attack Cube(0.0462%), Copper Argate(0.1271%), Pass Mavric(0.1413%), Trail Gold Ring(1.8417%)

Deux Marble

Level105 HP5024423 Exp191340
ประเภท19 พลังโจมตี1,807~2,259 พลังป้องกัน1,202~1,718
เงิน 80,000~200,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดPython Castle(1)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0044%), Quesa Helmet(0.0061%), Quesa Armor(0.0149%), Valder Helmet(0.1198%), Sephiros(0.1877%), Rhombus(0.521%), Attack Cube(0.3964%), Copper Argate(0.8082%), Pass Mavric(1.0106%), Nova Gold Necklace(4.9003%)