Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Tomb of the Black Dragon

Tomb of the Black Dragon

Tomb of the Black Dragon
Tomb of the Black Dragon (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Wine Barrel

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(36), Cursed Maze(25)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Stone Casket

Level1 HP22 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(2), Cursed Maze(2)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Jug

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(7), Cursed Maze(6)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Wooden Cascat

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(26), Cursed Maze(34)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Wooden Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(18), Cursed Maze(18)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(8), Cursed Maze(8)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.5812%), Copper Argate(0.5824%)

Opened Wooden Cascat

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(18), Cursed Maze(21)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Open Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(54), Cursed Maze(43)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Broken Jug

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(28), Cursed Maze(27)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Looper

Level101 HP55435 Exp8740
ประเภท19 พลังโจมตี1,720~2,150 พลังป้องกัน704~1,007
เงิน 652~881 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(148)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0012%), Cyrus Glove(0.0041%), Cyrus Boots(0.0182%), Valder Helmet(0.0044%), Markav(0.2951%), Sephiros(0.2748%), High Grade Raw Mazoram(0.1074%), Rhombus(0.3127%), Attack Cube(0.0452%), Copper Argate(0.1383%), Pass Mavric(0.1522%), Trail Gold Ring(1.8031%)
Bellita

Bellita

Level103 HP48193 Exp9148
ประเภท19 พลังโจมตี1,709~2,073 พลังป้องกัน658~940
เงิน 678~915 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(65)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0012%), Cyrus Glove(0.0041%), Cyrus Boots(0.0182%), Valder Helmet(0.0045%), Markav(0.2936%), Sephiros(0.2729%), High Grade Raw Mazoram(0.1113%), Rhombus(0.324%), Attack Cube(0.0469%), Copper Argate(0.1433%), Pass Mavric(0.1577%), Trail Gold Ring(1.8683%)
Adonion

Adonion

Level105 HP60293 Exp9567
ประเภท19 พลังโจมตี1,807~2,259 พลังป้องกัน743~1,062
เงิน 705~952 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(130)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0012%), Cyrus Glove(0.0067%), Cyrus Boots(0.0216%), Cyrus Armor(0.0143%), Valder Helmet(0.0047%), Markav(0.2919%), Sephiros(0.2716%), High Grade Raw Mazoram(0.1155%), Rhombus(0.3362%), Attack Cube(0.0486%), Copper Argate(0.1487%), Pass Mavric(0.1636%), Trail Gold Ring(1.9384%)
Reina

Reina

Level107 HP52350 Exp9994
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน693~990
เงิน 731~988 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(90)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0012%), Cyrus Glove(0.0066%), Cyrus Boots(0.0215%), Cyrus Armor(0.0141%), Valder Helmet(0.0049%), Markav(0.2906%), Sephiros(0.2704%), High Grade Raw Mazoram(0.1194%), Rhombus(0.3477%), Attack Cube(0.0503%), Copper Argate(0.1537%), Pass Mavric(0.1692%), Trail Gold Ring(2.0047%)
Alderamin

Alderamin

Level109 HP65414 Exp10431
ประเภท19 พลังโจมตี1,896~2,370 พลังป้องกัน781~1,117
เงิน 759~1,025 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(130)
ดรอปไอเท็มCyrus Glove(0.0079%), Cyrus Helmet(0.0073%), Cyrus Boots(0.0213%), Cyrus Armor(0.0235%), Valder Helmet(0.0051%), Markav(0.2887%), Sephiros(0.2681%), High Grade Raw Mazoram(0.1242%), Rhombus(0.3617%), Attack Cube(0.0523%), Copper Argate(0.16%), Pass Mavric(0.176%), Trail Gold Ring(2.0856%)
Brabus

Brabus

Level111 HP68075 Exp10872
ประเภท19 พลังโจมตี1,941~2,427 พลังป้องกัน802~1,146
เงิน 788~1,063 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(61)
ดรอปไอเท็มCyrus Glove(0.0079%), Cyrus Helmet(0.0097%), Cyrus Armor(0.0279%), Valder Helmet(0.0053%), Markav(0.2857%), Sephiros(0.2663%), High Grade Raw Mazoram(0.129%), Rhombus(0.3757%), Attack Cube(0.0543%), Copper Argate(0.1661%), Pass Mavric(0.1828%), Trail Gold Ring(2.1661%)

Oread

Level117 HP31227518 Exp1224450
ประเภท19 พลังโจมตี3,357~4,197 พลังป้องกัน1,883~2,691
เงิน 150,000~300,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(1)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0004%), Valder Helmet(0.1529%), Sephiros(0.1199%), Rhombus(0.6251%), Attack Cube(0.5277%), Copper Argate(1.29%), Pass Mavric(1.613%), Nymph Gold Ring(6.3085%)