Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Cursed Maze

Cursed Maze

Cursed Maze
Cursed Maze (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Open Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(54), Cursed Maze(43)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Broken Jug

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(28), Cursed Maze(27)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Wine Barrel

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(36), Cursed Maze(25)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Stone Casket

Level1 HP22 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(2), Cursed Maze(2)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Jug

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(7), Cursed Maze(6)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Wooden Cascat

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(26), Cursed Maze(34)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Wooden Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท0 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(18), Cursed Maze(18)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(8), Cursed Maze(8)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.5812%), Copper Argate(0.5824%)

Opened Wooden Cascat

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTomb of the Black Dragon(18), Cursed Maze(21)
ดรอปไอเท็มGreat Health Potion(3.805%)

Seetooth Fighter

Level110 HP69517 Exp10650
ประเภท19 พลังโจมตี1,992~2,491 พลังป้องกัน792~1,132
เงิน 774~1,044 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(122)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0011%), Ajourt(0.2516%), Sephiros(0.3862%), High Grade Raw Mazoram(0.1429%), Rhombus(0.3567%), Attack Cube(0.0602%), Copper Argate(0.23%), Pass Mavric(0.2577%), Nymph Gold Ring(3.2999%), Est Bordeaux(0.9078%)

Seetooth Warrior

Level112 HP72325 Exp11095
ประเภท19 พลังโจมตี2,039~2,549 พลังป้องกัน812~1,160
เงิน 802~1,082 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(135)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.001%), Ajourt(0.195%), Sephiros(0.3757%), High Grade Raw Mazoram(0.1451%), Rhombus(0.3621%), Attack Cube(0.0611%), Copper Argate(0.2335%), Pass Mavric(0.2616%), Nymph Gold Ring(3.3497%), Est Bordeaux(0.9215%)

Seetooth Axeman

Level114 HP75205 Exp11548
ประเภท19 พลังโจมตี2,086~2,608 พลังป้องกัน832~1,189
เงิน 830~1,121 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(96)
ดรอปไอเท็มCyrus Pants(0.0014%), Asca Helmet(0.0122%), Ajourt(0.2542%), Sephiros(0.3898%), High Grade Raw Mazoram(0.1586%), Rhombus(0.4287%), Attack Cube(0.0668%), Copper Argate(0.2552%), Pass Mavric(0.2859%), Nymph Gold Ring(3.6605%), Est Bordeaux(1.007%)

Seetooth Hunter

Level116 HP65652 Exp12010
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน774~1,107
เงิน 860~1,161 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(106)
ดรอปไอเท็มAsca Helmet(0.0221%), Asca Armor(0.0177%), Ajourt(0.2548%), Sephiros(0.3903%), High Grade Raw Mazoram(0.2348%), Rhombus(0.4534%), Attack Cube(0.0706%), Copper Argate(0.2699%), Pass Mavric(0.3024%), Nymph Gold Ring(3.872%), Est Bordeaux(1.0652%)

Seetooth Barbarian

Level118 HP81184 Exp12481
ประเภท19 พลังโจมตี2,182~2,728 พลังป้องกัน912~1,304
เงิน 889~1,201 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(143)
ดรอปไอเท็มAsca Pants(0.004%), Asca Armor(0.0361%), Ajourt(0.2424%), Sephiros(0.3726%), High Grade Raw Mazoram(0.2356%), Rhombus(0.4899%), Attack Cube(0.0708%), Copper Argate(0.2708%), Pass Mavric(0.3034%), Nymph Gold Ring(4.2379%), Est Bordeaux(1.0687%)

Seetooth Berserker

Level120 HP84286 Exp12960
ประเภท19 พลังโจมตี2,230~2,788 พลังป้องกัน935~1,336
เงิน 899~1,213 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดCursed Maze(114)
ดรอปไอเท็มAsca Pants(0.0061%), Asca Helmet(0.0154%), Ajourt(0.2215%), Sephiros(0.3401%), High Grade Raw Mazoram(0.2286%), Rhombus(0.4754%), Attack Cube(0.0687%), Copper Argate(0.2628%), Pass Mavric(0.2944%), Nymph Gold Ring(4.1119%), Est Bordeaux(1.037%)

Illipia

Level125 HP44338874 Exp1418400
ประเภท23 พลังโจมตี5,231~6,539 พลังป้องกัน2,153~3,077
เงิน 150,000~300,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCursed Maze(1)
ดรอปไอเท็มAsca Helmet(0.0065%), Ajourt(0.105%), Rhombus(0.8417%), Attack Cube(0.1704%), Copper Argate(1.5633%), Pass Mavric(2.0851%), Abyss Gold Ring(8.4953%), Est Bordeaux(2.5706%)