Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Treasure of Crespo C

Treasure of Crespo C

Treasure of Crespo C
Treasure of Crespo C (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Coffin of Hatred

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Revenge

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 20,000~25,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box of Crespo

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1)
ดรอปไอเท็มDefense Cube(6.405%)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 10,000~15,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(4), Treasure of Crespo B(4), Treasure of Crespo A(4)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Wrath

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 25,000~30,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 15,000~20,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(2), Treasure of Crespo B(2), Treasure of Crespo A(2)

Dark Cerberus

Level55 HP13588 Exp2172
ประเภท18 พลังโจมตี634~793 พลังป้องกัน296~423
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(10)

Dark Devil Worker

Level57 HP14533 Exp2464
ประเภท18 พลังโจมตี660~826 พลังป้องกัน308~441
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(10)

Alderamin Ghost

Level70 HP64918 Exp6948
ประเภท19 พลังโจมตี968~1,211 พลังป้องกัน437~625
เงิน 0 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(6)

Algol Ghost

Level70 HP64918 Exp6948
ประเภท21 พลังโจมตี968~1,211 พลังป้องกัน437~625
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(6)

Horace Ghost

Level72 HP114438 Exp10000
ประเภท19 พลังโจมตี1,045~1,307 พลังป้องกัน473~677
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(8)

Soul Lasputin Sorcerer

Level80 HP70799 Exp9879
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน471~673
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(6)