Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Aquarius

Aquarius

Aquarius
Aquarius (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Figura

Figura

Level117 HP82848 Exp12244
ประเภท19 พลังโจมตี2,238~2,798 พลังป้องกัน902~1,289
เงิน 874~1,180 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(132)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4982%), Legor(0.3886%), Highest Grade Raw Mazoram(0.262%), Rhombus(0.6008%), Copper Argate(0.4217%), Pass Mavric(0.4724%), Abyss Gold Ring(4.3996%), Ruffian Bordeaux(1.1095%)
Imago

Imago

Level118 HP71442 Exp12481
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน793~1,134
เงิน 889~1,201 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(53)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4826%), Legor(0.375%), Highest Grade Raw Mazoram(0.2602%), Rhombus(0.5967%), Copper Argate(0.4188%), Pass Mavric(0.4692%), Abyss Gold Ring(6.0085%), Ruffian Bordeaux(1.102%)
Undin

Undin

Level119 HP86034 Exp12721
ประเภท19 พลังโจมตี2,288~2,860 พลังป้องกัน924~1,320
เงิน 905~1,222 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(90)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4809%), Legor(0.3742%), Highest Grade Raw Mazoram(0.2684%), Rhombus(0.6714%), Copper Argate(0.432%), Pass Mavric(0.484%), Abyss Gold Ring(5.0705%), Ruffian Bordeaux(1.1366%)
Electron

Electron

Level120 HP74171 Exp12960
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน812~1,161
เงิน 899~1,213 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(35)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4765%), Legor(0.3708%), Highest Grade Raw Mazoram(0.2731%), Rhombus(0.6833%), Copper Argate(0.4397%), Pass Mavric(0.4926%), Abyss Gold Ring(5.1605%), Ruffian Bordeaux(1.1568%)

Noes

Level121 HP89299 Exp13200
ประเภท19 พลังโจมตี2,338~2,923 พลังป้องกัน945~1,351
เงิน 914~1,233 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(78)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4678%), Legor(0.364%), Highest Grade Raw Mazoram(0.2756%), Rhombus(0.6895%), Copper Argate(0.4436%), Pass Mavric(0.497%), Abyss Gold Ring(5.7853%), Ruffian Bordeaux(1.1672%)

Shurani

Level122 HP90961 Exp13443
ประเภท19 พลังโจมตี2,364~2,955 พลังป้องกัน956~1,367
เงิน 928~1,254 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(64)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4529%), Legor(0.3529%), Highest Grade Raw Mazoram(0.2771%), Rhombus(0.8087%), Copper Argate(0.446%), Pass Mavric(0.4997%), Abyss Gold Ring(5.8166%), Ruffian Bordeaux(1.1735%)
Cascade

Cascade

Level123 HP124712 Exp15968
ประเภท19 พลังโจมตี2,474~3,093 พลังป้องกัน1,010~1,443
เงิน 943~1,274 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(73)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4359%), Legor(0.3397%), Highest Grade Raw Mazoram(0.5492%), Rhombus(0.687%), Copper Argate(0.442%), Pass Mavric(0.4952%), Abyss Gold Ring(5.1882%), Ruffian Bordeaux(1.7445%)

Seo

Level125 HP129321 Exp16548
ประเภท19 พลังโจมตี2,528~3,160 พลังป้องกัน1,033~1,477
เงิน 975~1,316 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(74)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.4161%), Legor(0.3233%), Highest Grade Raw Mazoram(0.5633%), Rhombus(0.7633%), Copper Argate(0.4533%), Pass Mavric(0.5079%), Abyss Gold Ring(5.9125%), Ruffian Bordeaux(1.7892%)

Lantea

Level127 HP137870 Exp17137
ประเภท19 พลังโจมตี2,581~3,227 พลังป้องกัน1,057~1,510
เงิน 1,006~1,358 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAquarius(76)
ดรอปไอเท็มAjourt(0.3975%), Legor(0.3108%), Highest Grade Raw Mazoram(0.5814%), Rhombus(0.7879%), Copper Argate(0.4679%), Pass Mavric(0.5242%), Abyss Gold Ring(6.7127%), Ruffian Bordeaux(1.8467%)