Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Rookie Maze

Rookie Maze

Rookie Maze
Rookie Maze (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Fear Argama

Fear Argama

Level12 HP998 Exp120
ประเภท18 พลังโจมตี96~121 พลังป้องกัน45~65
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(25), Rookie Maze(25)
Fear Langrama

Fear Langrama

Level13 HP1100 Exp132
ประเภท19 พลังโจมตี104~131 พลังป้องกัน49~70
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(10), Rookie Maze(10)
Fear Mollusk

Fear Mollusk

Level13 HP1129 Exp132
ประเภท23 พลังโจมตี107~134 พลังป้องกัน50~72
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(25), Rookie Maze(25)
Fear Dark Zombie

Fear Dark Zombie

Level14 HP1239 Exp145
ประเภท18 พลังโจมตี116~145 พลังป้องกัน53~77
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(15), Rookie Maze(15)
Fear Cerberus

Fear Cerberus

Level15 HP1596 Exp158
ประเภท18 พลังโจมตี133~167 พลังป้องกัน60~86
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(25), Rookie Maze(25)
Fear Devil Worker

Fear Devil Worker

Level16 HP1850 Exp171
ประเภท18 พลังโจมตี145~182 พลังป้องกัน65~94
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(23), Rookie Maze(23)