Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Cave of Abyss

Cave of Abyss

Cave of Abyss
Cave of Abyss (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Skull Fire Archer

Level120 HP101143 Exp0
ประเภท20 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,016~1,452
เงิน 899~1,213 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCave of Abyss(10)

Skull Fire Knight

Level120 HP104514 Exp0
ประเภท20 พลังโจมตี2,726~3,408 พลังป้องกัน975~1,394
เงิน 899~1,213 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCave of Abyss(13)

Skull Fire Bishop

Level122 HP104955 Exp0
ประเภท20 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,040~1,486
เงิน 928~1,254 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCave of Abyss(6)

Hell Magical Hunter

Level128 HP77966 Exp0
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน980~1,400
เงิน 1,022~1,380 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดCave of Abyss(14)

Hell Crystal

Level130 HP403789 Exp0
ประเภท28 พลังโจมตี2,845~3,557 พลังป้องกัน1,411~2,017
เงิน 1,054~1,423 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCave of Abyss(5)

Fire Atar Khan

Level137 HP273121 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี2,950~3,278 พลังป้องกัน1,129~1,614
เงิน 928~1,254 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCave of Abyss(3)