Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Treasure of Crespo B

Treasure of Crespo B

Treasure of Crespo B
Treasure of Crespo B (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 15,000~20,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(2), Treasure of Crespo B(2), Treasure of Crespo A(2)

Coffin of Hatred

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Revenge

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 20,000~25,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box of Crespo

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(1)
ดรอปไอเท็มDefense Cube(6.42%)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 10,000~15,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(4), Treasure of Crespo B(4), Treasure of Crespo A(4)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Wrath

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 25,000~30,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Beyond Cerberus

Level70 HP23803 Exp4632
ประเภท18 พลังโจมตี842~1,053 พลังป้องกัน397~568
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(10)

Beyond Devil Worker

Level72 HP25176 Exp5000
ประเภท18 พลังโจมตี871~1,089 พลังป้องกัน411~588
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(10)

Katan Lasputin Sorcerer

Level85 HP96257 Exp11517
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน509~728
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(6)

Algol Evelyn

Level85 HP112300 Exp11517
ประเภท21 พลังโจมตี1,226~1,533 พลังป้องกัน560~801
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(6)

Alderamin Evelyn

Level85 HP112300 Exp11517
ประเภท19 พลังโจมตี1,226~1,533 พลังป้องกัน560~801
เงิน 0 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(6)

Horace Evelyn

Level87 HP185213 Exp16276
ประเภท19 พลังโจมตี1,316~1,646 พลังป้องกัน604~863
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(8)