Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Treasure of Crespo A

Treasure of Crespo A

Treasure of Crespo A
Treasure of Crespo A (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 15,000~20,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(2), Treasure of Crespo B(2), Treasure of Crespo A(2)

Coffin of Hatred

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Revenge

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 20,000~25,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box of Crespo

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(1)
ดรอปไอเท็มDefense Cube(6.435%)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 10,000~15,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(4), Treasure of Crespo B(4), Treasure of Crespo A(4)

Coffin of the Dead

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Coffin of Wrath

Level1 HP44426 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)

Treasure Box

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 25,000~30,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo C(1), Treasure of Crespo B(1), Treasure of Crespo A(1)
Spider

Spider

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(78), North Ares(186)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)
Devil Worker

Devil Worker

Level14 HP1429 Exp145
ประเภท18 พลังโจมตี148~185 พลังป้องกัน69~99
เงิน 17~24 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(9), North Ares(171)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0227%), Guardian Boots(0.0072%), Valor Armor(0.019%), Claw Palkata(0.2024%), Stiletto(0.1687%), Battle Katar(0.1015%), Hard Club(0.2167%), Large Health Potion(0.8235%), Health Stone(0.1558%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0107%), Angel Gold Necklace(0.5428%)

Inferno Cerberus

Level85 HP38503 Exp7678
ประเภท18 พลังโจมตี1,066~1,333 พลังป้องกัน509~728
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(10)

Inferno Devil Worker

Level87 HP40410 Exp8138
ประเภท18 พลังโจมตี1,097~1,372 พลังป้องกัน525~750
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(10)

Karl Lasputin Sorcerer

Level100 HP158263 Exp17079
ประเภท26 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน632~903
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(6)

Algol Devilrun

Level100 HP180872 Exp17079
ประเภท21 พลังโจมตี1,502~1,878 พลังป้องกัน695~993
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(6)

Alderamin Devilrun

Level100 HP180872 Exp17079
ประเภท19 พลังโจมตี1,502~1,878 พลังป้องกัน695~993
เงิน 0 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(6)

Horace Devilrun

Level102 HP283128 Exp23852
ประเภท19 พลังโจมตี1,608~2,010 พลังป้องกัน746~1,067
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo A(8)