Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Magic Field of Crevice:Depth

Magic Field of Crevice:Depth

Magic Field of Crevice:Depth
Magic Field of Crevice:Depth (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Spider

Spider

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(78), North Ares(186)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)
Dark Zombie

Dark Zombie

Level10 HP956 Exp96
ประเภท18 พลังโจมตี107~134 พลังป้องกัน51~73
เงิน 11~15 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(158)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0118%), Valor Armor(0.0236%), Claw Palkata(0.2085%), Stiletto(0.1253%), Hard Club(0.2681%), Health Potion(0.8316%), Health Stone(0.1918%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0108%), Angel Gold Necklace(0.6768%)
Devil Worker

Devil Worker

Level14 HP1429 Exp145
ประเภท18 พลังโจมตี148~185 พลังป้องกัน69~99
เงิน 17~24 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(9), North Ares(171)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0227%), Guardian Boots(0.0072%), Valor Armor(0.019%), Claw Palkata(0.2024%), Stiletto(0.1687%), Battle Katar(0.1015%), Hard Club(0.2167%), Large Health Potion(0.8235%), Health Stone(0.1558%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0107%), Angel Gold Necklace(0.5428%)

Guardian of Magic Field

Level141 HP19456694 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี1,024~1,280 พลังป้องกัน5,125~7,322
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดMagic Field of Crevice:Depth(2)