Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » The Temple of Nunvice

The Temple of Nunvice

The Temple of Nunvice
The Temple of Nunvice (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Treasure Box

Level1 HP5553 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี0~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1)

Treasure Box of Crespo

Level1 HP3331 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1)

Treasure Box

Level1 HP12000 Exp0
ประเภท27 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(2), The Temple of Nunvice(2), The Temple of Nunvice(2)

Treasure Box

Level1 HP3331 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1)

Treasure Box of Crespo

Level1 HP12000 Exp0
ประเภท27 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(2), The Temple of Nunvice(2), The Temple of Nunvice(2)

Golden Treasure Box

Level1 HP3331 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1)

Treasure Box

Level1 HP3331 Exp0
ประเภท21 พลังโจมตี20~25 พลังป้องกัน11~17
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดThe Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1), The Temple of Nunvice(1)