Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Dead Front [Baron]

Dead Front [Baron]

Dead Front [Baron]
Dead Front [Baron] (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Spider Larva

Spider Larva

Level2 HP258 Exp10
ประเภท23 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน16~23
เงิน 3~5 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(310)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Boots(0.0141%), Shave Dagger(0.2558%), Hard Club(0.1827%), Health Potion(0.7726%), Health Stone(0.1964%), Angel Gold Necklace(0.6829%)