Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Acquirai Ruins

Acquirai Ruins

Acquirai Ruins
Acquirai Ruins (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Aquira Ridgeback

Level126 HP188096 Exp19248
ประเภท19 พลังโจมตี2,656~2,952 พลังป้องกัน1,001~1,431
เงิน 990~1,337 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(26)
ดรอปไอเท็มOzer Pants(0.0021%), Ozer Boots(0.0562%), Highest Grade Raw Mazoram(1.2709%), Rhombus(0.2656%), Copper Argate(0.6546%), Pass Mavric(0.8185%), Roughneck Bordeaux(2.6915%)

Aquira Quvas

Level128 HP198814 Exp19928
ประเภท19 พลังโจมตี2,712~3,014 พลังป้องกัน1,024~1,464
เงิน 1,022~1,380 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(18)
ดรอปไอเท็มOzer Pants(0.002%), Ozer Boots(0.0545%), Highest Grade Raw Mazoram(1.3257%), Rhombus(0.277%), Copper Argate(0.6828%), Pass Mavric(0.8538%), Roughneck Bordeaux(2.8075%)

Gabian Aqertiz

Level130 HP193818 Exp20618
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,002~1,432
เงิน 1,054~1,423 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(16)
ดรอปไอเท็มOzer Pants(0.0015%), Ozer Boots(0.0393%), Highest Grade Raw Mazoram(1.0497%), Rhombus(0.351%), Copper Argate(0.6758%), Pass Mavric(0.8789%), Pardes Gold Necklace(12.0259%), Roughneck Bordeaux(2.223%)

Ekatl

Level134 HP216337 Exp20919
ประเภท25 พลังโจมตี860~956 พลังป้องกัน1,189~1,699
เงิน 1,120~1,512 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(22)
ดรอปไอเท็มOzer Pants(0.0025%), Ozer Boots(0.0243%), Rhombus(0.4339%), Copper Argate(0.8355%), Pass Mavric(1.3373%), Pardes Gold Necklace(15.6784%), Roughneck Bordeaux(4.1225%)

Gabian Quester

Level137 HP203930 Exp23102
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,080~1,544
เงิน 1,170~1,580 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(12)
ดรอปไอเท็มOzer Glove(0.0139%), Ozer Armor(0.0292%), Rhombus(0.5951%), Copper Argate(0.9168%), Pass Mavric(1.1922%), Pardes Gold Necklace(16.3129%), Roughneck Bordeaux(4.5233%)

Pylon

Level138 HP231439 Exp22296
ประเภท25 พลังโจมตี939~1,044 พลังป้องกัน1,241~1,774
เงิน 1,187~1,603 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(23)
ดรอปไอเท็มOzer Pants(0.0022%), Ozer Boots(0.0216%), Rhombus(0.4783%), Copper Argate(0.921%), Pass Mavric(1.4741%), Pardes Gold Necklace(16.6867%), Roughneck Bordeaux(4.5443%)

Gabian Cohort

Level140 HP239242 Exp22392
ประเภท19 พลังโจมตี2,965~3,295 พลังป้องกัน1,267~1,811
เงิน 1,164~1,572 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(38)
ดรอปไอเท็มOzer Glove(0.0124%), Ozer Armor(0.0265%), Rhombus(0.5194%), Copper Argate(1.0001%), Pass Mavric(1.3005%), Pardes Gold Necklace(17.7958%), Roughneck Bordeaux(4.9345%)

Gev

Level142 HP242272 Exp23080
ประเภท25 พลังโจมตี2,929~3,255 พลังป้องกัน1,397~1,997
เงิน 1,197~1,616 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(27)
ดรอปไอเท็ม(0.2407%), Ozer Pants(0.0017%), Ozer Glove(0.0062%), Rhombus(0.5041%), Copper Argate(0.9707%), Pass Mavric(1.5536%), Pardes Gold Necklace(17.9005%), Roughneck Bordeaux(4.7893%)

Gabian Fret

Level143 HP221116 Exp24061
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,150~1,644
เงิน 1,214~1,639 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(10)
ดรอปไอเท็มOzer Glove(0.0103%), Ozer Armor(0.0213%), Rhombus(0.6874%), Copper Argate(1.0589%), Pass Mavric(1.377%), Pardes Gold Necklace(18.8427%), Roughneck Bordeaux(5.2247%)

Gabian Fret

Level143 HP221116 Exp24061
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,150~1,644
เงิน 1,214~1,639 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(4)
ดรอปไอเท็มOzer Glove(0.0098%), Ozer Armor(0.0204%), Rhombus(0.6558%), Copper Argate(1.0103%), Pass Mavric(1.617%), Pardes Gold Necklace(18.958%), Roughneck Bordeaux(4.9848%)

Vaira

Level144 HP255364 Exp23779
ประเภท25 พลังโจมตี853~948 พลังป้องกัน1,321~1,888
เงิน 1,231~1,662 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(22)
ดรอปไอเท็ม(0.2571%), Ozer Pants(0.0015%), Ozer Glove(0.0053%), Rhombus(0.5384%), Copper Argate(1.0368%), Pass Mavric(1.6593%), Pardes Gold Necklace(18.448%), Roughneck Bordeaux(5.1153%)

Gabian D'Qurion

Level146 HP268960 Exp23828
ประเภท19 พลังโจมตี2,992~3,325 พลังป้องกัน1,402~2,003
เงิน 1,265~1,708 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(18)
ดรอปไอเท็มOzer Helmet(0.0081%), Ozer Armor(0.0263%), Rhombus(0.5843%), Copper Argate(1.1251%), Pass Mavric(1.8007%), Pardes Gold Necklace(21.1123%), Roughneck Bordeaux(5.5513%)

Gabian D'Qurion

Level146 HP268960 Exp23828
ประเภท19 พลังโจมตี2,992~3,325 พลังป้องกัน1,402~2,003
เงิน 1,265~1,708 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(28)
ดรอปไอเท็มOzer Helmet(0.0075%), Ozer Armor(0.0243%), Rhombus(0.5412%), Copper Argate(1.5633%), Pass Mavric(1.7723%), Pardes Gold Necklace(18.5451%), Roughneck Bordeaux(6.8563%)

Gabian Tribune

Level148 HP283072 Exp24528
ประเภท19 พลังโจมตี3,147~3,497 พลังป้องกัน1,430~2,044
เงิน 1,300~1,756 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(61)
ดรอปไอเท็มOzer Helmet(0.006%), Ozer Armor(0.0182%), Rhombus(0.6948%), Copper Argate(1.6056%), Pass Mavric(1.8202%), Pardes Gold Necklace(19.0464%), Roughneck Bordeaux(7.0416%)

Gabian Legert

Level149 HP248851 Exp27650
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,222~1,747
เงิน 1,318~1,780 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดAcquirai Ruins(24)
ดรอปไอเท็มOzer Helmet(0.004%), Ozer Armor(0.0124%), Rhombus(0.727%), Copper Argate(2.2401%), Pass Mavric(2.2407%), Pardes Gold Necklace(15.9438%), Roughneck Bordeaux(5.8946%)