Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Space of Pilgrimage

Space of Pilgrimage

Space of Pilgrimage
Space of Pilgrimage (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Grieve Meniz

Level129 HP185688 Exp20274
ประเภท25 พลังโจมตี2,740~3,045 พลังป้องกัน1,036~1,480
เงิน 1,038~1,401 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(38)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.5225%), Highest Grade Raw Mazoram(1.2302%), Rhombus(0.2571%), Copper Argate(0.6337%), Pass Mavric(1.03%), Pardes Gold Necklace(7.6878%), Roughneck Bordeaux(2.6054%)

Lament Meniz

Level131 HP208731 Exp20964
ประเภท25 พลังโจมตี2,797~3,108 พลังป้องกัน1,059~1,513
เงิน 1,070~1,445 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(32)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.4969%), Highest Grade Raw Mazoram(1.2761%), Rhombus(0.2667%), Copper Argate(0.6573%), Pass Mavric(1.0685%), Pardes Gold Necklace(7.9749%), Roughneck Bordeaux(2.7027%)

Vengeance Meniz

Level133 HP229678 Exp21664
ประเภท25 พลังโจมตี2,896~3,218 พลังป้องกัน1,176~1,681
เงิน 1,103~1,489 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(17)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.4407%), Highest Grade Raw Mazoram(1.2451%), Rhombus(0.2602%), Copper Argate(0.6414%), Pass Mavric(1.0425%), Pardes Gold Necklace(11.6718%), Roughneck Bordeaux(2.637%)

Spirit of Ancient Knight

Level135 HP237654 Exp21706
ประเภท25 พลังโจมตี2,954~3,283 พลังป้องกัน1,269~1,814
เงิน 1,136~1,534 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(25)
ดรอปไอเท็มRemus(0.2847%), Rhombus(0.5713%), Copper Argate(1.1001%), Pass Mavric(1.7607%), Pardes Gold Necklace(19.5754%), Roughneck Bordeaux(5.4279%)

Spirit of Ancient Knight

Level136 HP241709 Exp22055
ประเภท25 พลังโจมตี2,808~3,120 พลังป้องกัน1,283~1,834
เงิน 1,153~1,557 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(26)
ดรอปไอเท็มRemus(0.2847%), Rhombus(0.5713%), Copper Argate(1.1001%), Pass Mavric(1.7607%), Pardes Gold Necklace(19.5754%), Roughneck Bordeaux(5.4279%)

Spirit of Ancient Hunter

Level138 HP212924 Exp23470
ประเภท25 พลังโจมตี2,788~3,281 พลังป้องกัน1,142~1,632
เงิน 1,187~1,603 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(27)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.2822%), Rhombus(0.5713%), Copper Argate(1.1001%), Pass Mavric(1.7607%), Pardes Gold Necklace(19.5754%), Roughneck Bordeaux(5.4279%)

Spirit of Ancient Warrior

Level139 HP268264 Exp22648
ประเภท25 พลังโจมตี2,846~3,163 พลังป้องกัน1,404~2,007
เงิน 1,205~1,627 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(25)
ดรอปไอเท็มCaligo(0.4587%), Rhombus(0.5328%), Copper Argate(1.026%), Pass Mavric(1.6421%), Pardes Gold Necklace(18.2569%), Roughneck Bordeaux(5.0623%)

Spirit of Ancient Segnale

Level141 HP228616 Exp24578
ประเภท25 พลังโจมตี2,740~3,224 พลังป้องกัน1,075~1,537
เงิน 1,181~1,594 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(41)
ดรอปไอเท็มVermeet(0.4476%), Rhombus(0.5328%), Copper Argate(1.026%), Pass Mavric(1.6421%), Pardes Gold Necklace(18.2569%), Roughneck Bordeaux(5.0623%)

Spirit of Ancient Summoner

Level143 HP246243 Exp23428
ประเภท25 พลังโจมตี986~1,096 พลังป้องกัน1,307~1,868
เงิน 1,214~1,639 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(47)
ดรอปไอเท็มSeverus(0.1814%), Soul Bead(2.742%), Rhombus(0.3061%), Copper Argate(0.5894%), Pass Mavric(0.9432%), Pardes Gold Necklace(10.4868%), Roughneck Bordeaux(2.9078%)

Spirit of Ancient Magician

Level144 HP224720 Exp25708
ประเภท25 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,109~1,585
เงิน 1,231~1,662 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(20)
ดรอปไอเท็มFleur(0.3857%), Rhombus(0.5529%), Copper Argate(1.0646%), Pass Mavric(1.7039%), Pardes Gold Necklace(18.944%), Roughneck Bordeaux(5.2528%)

Spirit of Ancient Magician

Level145 HP228363 Exp26090
ประเภท25 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน1,121~1,602
เงิน 1,248~1,685 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(19)
ดรอปไอเท็มFleur(0.3857%), Rhombus(0.5529%), Copper Argate(1.0646%), Pass Mavric(1.7039%), Pardes Gold Necklace(18.944%), Roughneck Bordeaux(5.2528%)

Aquira Warlord

Level147 HP278630 Exp24580
ประเภท19 พลังโจมตี3,118~3,465 พลังป้องกัน1,471~2,102
เงิน 1,282~1,732 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(64)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.2956%), Broken Slate(0.8086%), Rhombus(0.5316%), Copper Argate(1.1167%), Pass Mavric(1.2659%), Pardes Gold Necklace(14.4508%), Roughneck Bordeaux(4.8974%)

Aquira Khan

Level149 HP298622 Exp25299
ประเภท19 พลังโจมตี3,225~3,584 พลังป้องกัน1,500~2,144
เงิน 1,318~1,780 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(59)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.2956%), Broken Slate(0.8086%), Rhombus(0.5316%), Copper Argate(1.1167%), Pass Mavric(1.2659%), Pardes Gold Necklace(14.4508%), Roughneck Bordeaux(4.8974%)

Aquira Archmagi

Level150 HP258394 Exp28704
ประเภท19 พลังโจมตี946~1,113 พลังป้องกัน1,234~1,764
เงิน 1,336~1,804 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดSpace of Pilgrimage(31)
ดรอปไอเท็มOrdeau(0.2622%), Broken Slate(0.888%), Rhombus(0.483%), Copper Argate(1.4308%), Pass Mavric(1.4312%), Pardes Gold Necklace(13.8869%), Roughneck Bordeaux(3.765%)