Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Heiharp

Heiharp

Heiharp
Heiharp (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Treasure Box of Crespo

Level1 HP22 Exp0
ประเภท30 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
เงิน 0 ระยะโจมตี3
ดรอปไอเท็มMedial(0.128%), Defense Cube(6.3063%)

Akris

Level30 HP9475 Exp1765
ประเภท19 พลังโจมตี161~202 พลังป้องกัน74~106
เงิน 700~950 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(8), Heiharp(36), Castor Cave(13), Requies Beach(21)
ดรอปไอเท็มPeskaz(0.4415%), Large Health Potion(1.9189%), Rhombus(0.9346%), Pristine Gold Ring(9.4691%), Alive Magic Eye(1.1937%)
Penril Knight

Penril Knight

Level30 HP4737 Exp353
ประเภท27 พลังโจมตี323~404 พลังป้องกัน149~213
เงิน 70~95 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(190)
ดรอปไอเท็มThunder Glove(0.0055%), Jade Glove(0.025%), Thunder Boots(0.0239%), Blaze Rod(0.3339%), Peskaz(0.2228%), Health Stone(0.2562%), Copper Argate(0.0129%), Pass Mavric(0.017%), Angel Gold Necklace(1.1177%)
Penril Hunter

Penril Hunter

Level31 HP4994 Exp366
ประเภท27 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน154~221
เงิน 74~101 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(123)
ดรอปไอเท็มThunder Glove(0.0083%), Lunahawk Helmet(0.037%), Thunder Armor(0.0211%), Blaze Rod(0.3341%), Peskaz(0.2229%), Health Stone(0.256%), Copper Argate(0.013%), Pass Mavric(0.0171%), Angel Gold Necklace(1.1251%)
Penril Fighter

Penril Fighter

Level32 HP5258 Exp379
ประเภท27 พลังโจมตี346~433 พลังป้องกัน159~228
เงิน 79~107 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(154)
ดรอปไอเท็มThunder Helmet(0.0107%), Lunahawk Helmet(0.037%), Thunder Armor(0.0317%), Blaze Rod(0.3343%), Peskaz(0.2786%), Bazzled Gale(0.1676%), Health Stone(0.256%), Copper Argate(0.0131%), Pass Mavric(0.0172%), Angel Gold Necklace(1.1143%)
Penril Warrior

Penril Warrior

Level33 HP5530 Exp392
ประเภท27 พลังโจมตี358~448 พลังป้องกัน165~236
เงิน 83~113 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(80)
ดรอปไอเท็มLunahawk Glove(0.0247%), Thunder Helmet(0.0107%), Thunder Armor(0.0317%), Blaze Rod(0.3337%), Peskaz(0.2784%), Bazzled Gale(0.1674%), Health Stone(0.2559%), Copper Argate(0.0132%), Pass Mavric(0.0174%), Angel Gold Necklace(1.1218%)
Sasquatch

Sasquatch

Level35 HP6097 Exp418
ประเภท18 พลังโจมตี382~478 พลังป้องกัน176~252
เงิน 94~127 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(30)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0003%), Lunahawk Glove(0.0247%), Thunder Helmet(0.0134%), Thunder Armor(0.0317%), Blaze Rod(0.3337%), Peskaz(0.2782%), Bazzled Gale(0.167%), Health Stone(0.2559%), Copper Argate(0.0107%), Pass Mavric(0.0235%), Angel Gold Necklace(1.1195%)

Akris

Level35 HP12194 Exp2090
ประเภท19 พลังโจมตี191~239 พลังป้องกัน88~126
เงิน 940~1,270 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(6), Heiharp(11), Castor Cave(7), Requies Beach(11)
ดรอปไอเท็มBazzled Gale(0.4376%), Large Health Potion(1.9361%), Rhombus(0.9261%), Pristine Gold Ring(9.383%), Alive Magic Eye(1.1829%)
Frizkhan

Frizkhan

Level38 HP7006 Exp457
ประเภท18 พลังโจมตี418~523 พลังป้องกัน193~276
เงิน 110~149 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(12)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0042%), Victor Glove(0.0245%), Titan Boots(0.0201%), Thunder Armor(0.0317%), Celestial Vigor(0.334%), Jamadar(0.2787%), El Nas(0.1671%), Health Stone(0.2557%), Copper Argate(0.0109%), Pass Mavric(0.024%), Angel Gold Necklace(1.1242%)

Sasquatch Yeti

Level39 HP7325 Exp470
ประเภท18 พลังโจมตี430~538 พลังป้องกัน198~284
เงิน 94~127 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(35)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0003%), Lunahawk Glove(0.0248%), Thunder Helmet(0.0134%), Thunder Armor(0.0317%), Blaze Rod(0.3339%), Peskaz(0.2784%), Bazzled Gale(0.1671%), Health Stone(0.2561%), Copper Argate(0.0107%), Pass Mavric(0.0176%), Angel Gold Necklace(1.1201%)

Frizkhan Kreving

Level40 HP7652 Exp484
ประเภท18 พลังโจมตี442~553 พลังป้องกัน204~292
เงิน 110~149 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดHeiharp(28)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0042%), Victor Glove(0.0245%), Titan Boots(0.0201%), Thunder Armor(0.0317%), Celestial Vigor(0.3342%), Jamadar(0.2789%), El Nas(0.1672%), Health Stone(0.2559%), Copper Argate(0.0109%), Pass Mavric(0.018%), Angel Gold Necklace(1.1249%)

Ice Zombie

Level75 HP37262 Exp5562
ประเภท18 พลังโจมตี1,006~1,258 พลังป้องกัน455~651
เงิน 0 ระยะโจมตี0