Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Parca Temple

Parca Temple

Parca Temple
Parca Temple (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Akris

Level40 HP15305 Exp2420
ประเภท19 พลังโจมตี220~276 พลังป้องกัน102~146
เงิน 1,098~1,485 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(23), Parca Temple(7), Castor Cave(15), Frozen Valley of Vegeance(33)
ดรอปไอเท็มCelestial Vigor(0.4339%), Large Health Potion(1.9529%), Rhombus(0.9199%), Might Gold Ring(9.2995%), Alive Magic Eye(1.1722%)
Parasite

Parasite

Level42 HP8331 Exp515
ประเภท28 พลังโจมตี467~584 พลังป้องกัน216~309
เงิน 134~181 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(41)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.007%), Victor Helmet(0.0363%), Titan Boots(0.0238%), Titan Armor(0.0158%), Polaris Pants(0.0108%), Bazzled Gale(0.3307%), Celestial Vigor(0.2759%), Jamadar(0.1659%), Health Stone(0.2543%), Copper Argate(0.0235%), Pass Mavric(0.0388%), Full Moon Gold Necklace(1.1072%)
Rock Pressure

Rock Pressure

Level43 HP8683 Exp532
ประเภท21 พลังโจมตี479~599 พลังป้องกัน221~317
เงิน 140~189 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(47)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0084%), Titan Helmet(0.008%), Victor Helmet(0.0363%), Titan Armor(0.0263%), Polaris Boots(0.0115%), Bazzled Gale(0.331%), Celestial Vigor(0.2757%), Jamadar(0.1656%), Health Stone(0.2542%), Copper Argate(0.0237%), Pass Mavric(0.0391%), Full Moon Gold Necklace(1.1159%)

Frizkhan Lord

Level45 HP348280 Exp569
ประเภท28 พลังโจมตี605~757 พลังป้องกัน468~669
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มGlory Gold Necklace(64.012%)

Parasite Decay

Level45 HP9412 Exp569
ประเภท28 พลังโจมตี504~631 พลังป้องกัน233~334
เงิน 134~181 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(18)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.007%), Victor Helmet(0.0363%), Titan Boots(0.0238%), Titan Armor(0.0158%), Polaris Pants(0.0108%), Bazzled Gale(0.3309%), Celestial Vigor(0.276%), Jamadar(0.166%), Health Stone(0.2545%), Copper Argate(0.0235%), Pass Mavric(0.0323%), Full Moon Gold Necklace(1.1079%)

Akris

Level45 HP18825 Exp2845
ประเภท19 พลังโจมตี252~315 พลังป้องกัน116~167
เงิน 1,377~1,863 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(10), Castor Cave(5), Frozen Valley of Vegeance(15)
ดรอปไอเท็มJamadar(0.4302%), Large Health Potion(1.9694%), Rhombus(0.9117%), Might Gold Ring(9.2164%), Alive Magic Eye(1.1617%)

Giant Horace

Level50 HP364423 Exp744
ประเภท19 พลังโจมตี739~924 พลังป้องกัน396~567
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มMight Gold Ring(64.515%)

Akris

Level50 HP22776 Exp3720
ประเภท19 พลังโจมตี284~355 พลังป้องกัน132~189
เงิน 1,504~2,040 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(6), Castor Cave(9), Norak Cave 2nd Fl.(9), Castor Cave 2nd Fl.(11)
ดรอปไอเท็มEl Nas(0.4266%), Great Health Potion(1.9867%), Rhombus(0.9037%), Demi Gold Ring(9.1359%), Alive Magic Eye(1.1515%)

Akris

Level55 HP27176 Exp5430
ประเภท19 พลังโจมตี316~396 พลังป้องกัน147~211
เงิน 1,816~2,456 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(10), Crespo(2), Norak Cave 2nd Fl.(14), Castor Cave 2nd Fl.(20)
ดรอปไอเท็มParalyze Beam(0.423%), Great Health Potion(2.0026%), Rhombus(0.8957%), Demi Gold Ring(9.0557%), Alive Magic Eye(1.1414%)

Succubus Queen

Level55 HP407651 Exp1086
ประเภท19 พลังโจมตี824~1,031 พลังป้องกัน444~635
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มMight Indigo Ring(64.516%)
Praus

Praus

Level56 HP14056 Exp1158
ประเภท19 พลังโจมตี647~809 พลังป้องกัน302~432
เงิน 235~318 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(50)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0084%), Radiance Helmet(0.0081%), Destiny Helmet(0.0358%), Radiance Armor(0.0262%), Polaris Glove(0.0123%), Jamadar(0.3285%), El Nas(0.2741%), Paralyze Beam(0.1644%), Attack Cube(0.0231%), Health Stone(0.2517%), Copper Argate(0.0394%), Pass Mavric(0.0506%), Full Moon Gold Necklace(1.0967%)
Carcer

Carcer

Level57 HP14533 Exp1232
ประเภท27 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน308~441
เงิน 243~329 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(26)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0084%), Radiance Helmet(0.0081%), Destiny Helmet(0.0358%), Radiance Armor(0.0262%), Polaris Armor(0.0131%), Jamadar(0.3287%), El Nas(0.2739%), Paralyze Beam(0.1649%), Attack Cube(0.0233%), Health Stone(0.2516%), Copper Argate(0.0397%), Pass Mavric(0.051%), Full Moon Gold Necklace(1.1064%)

Praus Rude

Level58 HP15020 Exp1306
ประเภท19 พลังโจมตี674~843 พลังป้องกัน315~451
เงิน 235~318 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดParca Temple(14)
ดรอปไอเท็มRadiance Glove(0.0085%), Radiance Helmet(0.0081%), Destiny Helmet(0.0359%), Radiance Armor(0.0263%), Polaris Glove(0.0123%), Jamadar(0.3294%), El Nas(0.2749%), Paralyze Beam(0.1649%), Attack Cube(0.0231%), Health Stone(0.2525%), Copper Argate(0.0263%), Pass Mavric(0.0362%), Full Moon Gold Necklace(1.0999%)

Fistrom

Level60 HP448656 Exp1458
ประเภท28 พลังโจมตี912~1,140 พลังป้องกัน493~705
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มRhombus(6.307%)

Tider

Level65 HP467592 Exp1866
ประเภท28 พลังโจมตี1,002~1,253 พลังป้องกัน543~777
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มRhombus(6.307%)

Esimed

Level72 HP503530 Exp12500
ประเภท19 พลังโจมตี1,045~1,307 พลังป้องกัน618~883
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดParca Temple(1)
ดรอปไอเท็มPyramid(6.309%)

Mevshuta

Level80 HP481438 Exp16465
ประเภท19 พลังโจมตี1,286~1,608 พลังป้องกัน706~1,009
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดCastor Cave 2nd Fl.(1)
ดรอปไอเท็มNova Gold Necklace(53.7026%), Puyt Bordeaux(10.5%)

Alderamin Evelyn

Level85 HP112300 Exp11517
ประเภท19 พลังโจมตี1,226~1,533 พลังป้องกัน560~801
เงิน 0 ระยะโจมตี2
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(6)

Horace Evelyn

Level87 HP185213 Exp16276
ประเภท19 พลังโจมตี1,316~1,646 พลังป้องกัน604~863
เงิน 0 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดTreasure of Crespo B(8)