Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » North Morte

North Morte

North Morte
North Morte (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Mofa

Mofa

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(89), North Morte(111)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)

Akris

Level5 HP1079 Exp200
ประเภท19 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน14~20
เงิน 50~70 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(32), North Ares(20), Loa Castle(33), North Morte(17)
ดรอปไอเท็มShave Dagger(0.1396%), Claw Palkata(0.2793%), Hard Club(0.1495%), Health Potion(2.2099%), Bone Gold Ring(12.0002%)
Argama

Argama

Level6 HP556 Exp51
ประเภท18 พลังโจมตี68~85 พลังป้องกัน32~47
เงิน 5~8 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(100), North Ares(192), Loa Castle(94), North Morte(105)
ดรอปไอเท็มValor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.006%), Valor Boots(0.0179%), Valor Armor(0.0199%), Shave Dagger(0.2528%), Claw Palkata(0.1265%), Hard Club(0.2256%), Health Potion(0.8005%), Health Stone(0.1935%), Copper Argate(0.007%), Pass Mavric(0.0139%), Angel Gold Necklace(0.6739%)
Mollusk

Mollusk

Level8 HP752 Exp73
ประเภท23 พลังโจมตี87~109 พลังป้องกัน42~60
เงิน 8~11 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(21), North Morte(117)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.0099%), Valor Armor(0.0237%), Shave Dagger(0.2516%), Claw Palkata(0.1677%), Hard Club(0.2694%), Health Potion(0.8157%), Health Stone(0.1927%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0142%), Angel Gold Necklace(0.6753%)
Cerberus

Cerberus

Level10 HP956 Exp96
ประเภท18 พลังโจมตี107~134 พลังป้องกัน51~73
เงิน 11~15 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Morte(63)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0118%), Valor Armor(0.0236%), Claw Palkata(0.2084%), Stiletto(0.1253%), Hard Club(0.268%), Large Health Potion(0.8317%), Health Stone(0.1918%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0144%), Angel Gold Necklace(0.6765%)

Akris

Level10 HP2126 Exp480
ประเภท19 พลังโจมตี53~67 พลังป้องกัน25~36
เงิน 110~150 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(16), North Morte(13)
ดรอปไอเท็มStiletto(0.5524%), Health Potion(2.2282%), Bone Gold Ring(11.8623%)
Langrama

Langrama

Level12 HP1182 Exp120
ประเภท19 พลังโจมตี128~160 พลังป้องกัน60~86
เงิน 14~19 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(125), North Morte(78)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0228%), Valor Armor(0.0191%), Claw Palkata(0.203%), Stiletto(0.1693%), Battle Katar(0.1016%), Hard Club(0.2173%), Large Health Potion(0.8138%), Health Stone(0.1562%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0141%), Angel Gold Necklace(0.5478%)
Aramon

Aramon

Level14 HP1429 Exp145
ประเภท18 พลังโจมตี148~185 พลังป้องกัน69~99
เงิน 17~24 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Morte(122)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0227%), Guardian Boots(0.0072%), Valor Armor(0.019%), Claw Palkata(0.2023%), Stiletto(0.1686%), Battle Katar(0.1015%), Hard Club(0.2166%), Large Health Potion(0.8232%), Health Stone(0.1557%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0143%), Angel Gold Necklace(0.5426%)

Akris

Level15 HP3470 Exp790
ประเภท19 พลังโจมตี79~99 พลังป้องกัน36~52
เงิน 200~270 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(9), Denebe(26), North Morte(8)
ดรอปไอเท็มBattle Katar(0.4536%), Health Potion(1.8646%), Rhombus(0.9611%), Bone Gold Ring(9.736%), Alive Magic Eye(1.2275%)
Lizardman

Lizardman

Level16 HP1699 Exp171
ประเภท18 พลังโจมตี169~212 พลังป้องกัน78~112
เงิน 22~30 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(109), Denebe(166), North Morte(52)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Guardian Glove(0.0026%), Valor Helmet(0.01%), Wolf Helmet(0.0237%), Guardian Boots(0.0125%), Claw Palkata(0.2108%), Stiletto(0.176%), Battle Katar(0.1055%), Hard Club(0.2257%), Large Health Potion(0.6906%), Health Stone(0.1621%), Copper Argate(0.0055%), Pass Mavric(0.009%), Angel Gold Necklace(0.707%)