Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

เลเวล: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 เรียงมอนสเตอร์ตาม :

เลเวล ชื่อ ประเภท HP EXP

ผลการค้นหา 662 รายการ

คำค้น เรียงโดย จาก
Spider Larva

Spider Larva

Level2 HP258 Exp10
ประเภท23 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน16~23
เงิน 3~5 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(310)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Boots(0.0141%), Shave Dagger(0.2558%), Hard Club(0.1827%), Health Potion(0.7726%), Health Stone(0.1964%), Angel Gold Necklace(0.6829%)
Blaverus

Blaverus

Level2 HP258 Exp10
ประเภท23 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน16~23
เงิน 3~5 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(249)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Boots(0.0141%), Shave Dagger(0.2558%), Hard Club(0.1827%), Health Potion(0.7726%), Health Stone(0.1964%), Angel Gold Necklace(0.6829%)

Death Blaverus

Level3 HP369 Exp0
ประเภท23 พลังโจมตี38~48 พลังป้องกัน20~29
เงิน 6~10 ระยะโจมตี0
Mofa

Mofa

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(89), North Morte(111)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)
Spider

Spider

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(78), North Ares(186)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)

Akris

Level5 HP1079 Exp200
ประเภท19 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน14~20
เงิน 50~70 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(32), North Ares(20), Loa Castle(33), North Morte(17)
ดรอปไอเท็มShave Dagger(0.1396%), Claw Palkata(0.2793%), Hard Club(0.1495%), Health Potion(2.2099%), Bone Gold Ring(12.0002%)

Death Mofa

Level5 HP539 Exp0
ประเภท23 พลังโจมตี57~72 พลังป้องกัน28~41
เงิน 10~14 ระยะโจมตี0
Argama

Argama

Level6 HP556 Exp51
ประเภท18 พลังโจมตี68~85 พลังป้องกัน32~47
เงิน 5~8 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(100), North Ares(192), Loa Castle(94), North Morte(105)
ดรอปไอเท็มValor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.006%), Valor Boots(0.0179%), Valor Armor(0.0199%), Shave Dagger(0.2528%), Claw Palkata(0.1265%), Hard Club(0.2256%), Health Potion(0.8005%), Health Stone(0.1935%), Copper Argate(0.007%), Pass Mavric(0.0139%), Angel Gold Necklace(0.6739%)

Blaverus Queen

Level7 HP3658 Exp62
ประเภท23 พลังโจมตี92~116 พลังป้องกัน44~64
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(1)
ดรอปไอเท็มAngel Gold Necklace(64%)

Blaverus King

Level7 HP3658 Exp62
ประเภท23 พลังโจมตี92~116 พลังป้องกัน44~64
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มAngel Gold Necklace(64%)
Mollusk

Mollusk

Level8 HP752 Exp73
ประเภท23 พลังโจมตี87~109 พลังป้องกัน42~60
เงิน 8~11 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(21), North Morte(117)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.0099%), Valor Armor(0.0237%), Shave Dagger(0.2516%), Claw Palkata(0.1677%), Hard Club(0.2694%), Health Potion(0.8157%), Health Stone(0.1927%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0142%), Angel Gold Necklace(0.6753%)
Spider Soul

Spider Soul

Level8 HP735 Exp73
ประเภท25 พลังโจมตี87~109 พลังป้องกัน42~60
เงิน 8~11 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(19), North Ares(157)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.0099%), Valor Armor(0.0237%), Shave Dagger(0.2517%), Claw Palkata(0.1678%), Hard Club(0.2695%), Health Potion(0.816%), Health Stone(0.1928%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0106%), Angel Gold Necklace(0.6755%)

Akris

Level10 HP2126 Exp480
ประเภท19 พลังโจมตี53~67 พลังป้องกัน25~36
เงิน 110~150 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(16), North Morte(13)
ดรอปไอเท็มStiletto(0.5524%), Health Potion(2.2282%), Bone Gold Ring(11.8623%)
Dark Zombie

Dark Zombie

Level10 HP956 Exp96
ประเภท18 พลังโจมตี107~134 พลังป้องกัน51~73
เงิน 11~15 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(158)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0118%), Valor Armor(0.0236%), Claw Palkata(0.2085%), Stiletto(0.1253%), Hard Club(0.2681%), Health Potion(0.8316%), Health Stone(0.1918%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0108%), Angel Gold Necklace(0.6768%)
Cerberus

Cerberus

Level10 HP956 Exp96
ประเภท18 พลังโจมตี107~134 พลังป้องกัน51~73
เงิน 11~15 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Morte(63)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0118%), Valor Armor(0.0236%), Claw Palkata(0.2084%), Stiletto(0.1253%), Hard Club(0.268%), Large Health Potion(0.8317%), Health Stone(0.1918%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0144%), Angel Gold Necklace(0.6765%)

Giant Mofa

Level12 HP6568 Exp120
ประเภท18 พลังโจมตี153~192 พลังป้องกัน72~103
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มFull Moon Gold Necklace(64.006%)
Langrama

Langrama

Level12 HP1182 Exp120
ประเภท19 พลังโจมตี128~160 พลังป้องกัน60~86
เงิน 14~19 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(125), North Morte(78)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0228%), Valor Armor(0.0191%), Claw Palkata(0.203%), Stiletto(0.1693%), Battle Katar(0.1016%), Hard Club(0.2173%), Large Health Potion(0.8138%), Health Stone(0.1562%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0141%), Angel Gold Necklace(0.5478%)

Grand Mofa

Level12 HP6568 Exp120
ประเภท23 พลังโจมตี153~192 พลังป้องกัน72~103
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดLoa Castle(1)
ดรอปไอเท็มFull Moon Gold Necklace(64.006%)
Fear Argama

Fear Argama

Level12 HP998 Exp120
ประเภท18 พลังโจมตี96~121 พลังป้องกัน45~65
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดRookie Maze(25), Rookie Maze(25)

Death Langrama

Level13 HP1448 Exp0
ประเภท19 พลังโจมตี138~173 พลังป้องกัน64~92
เงิน 34~46 ระยะโจมตี0

12345678910 | 34 Next