DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Gem of True Sight

Gem of True Sightสามารถมองเห็นยูนิตศัตรูที่ล่องหนได้ ราคา: 750

รวม: 750