ผลการค้นหา 22

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CF Alvero Spain 216 460 429 207 80 1392 Numancia
CM Palacios Spain 209 401 429 276 75 1390 Numancia
CDM Nagore Spain 212 388 408 288 78 1374 Numancia
LM Moreno Spain 212 402 420 259 77 1370 Numancia
LM Carlos Bellvis Spain 215 388 439 252 71 1365 Numancia
LM Barkero Spain 202 373 441 274 74 1364 Numancia
CM M. Martinez Spain 203 378 420 258 71 1330 Numancia
CF Brit Spain 218 422 428 188 72 1328 Numancia
LF Quero Spain 191 422 443 196 75 1327 Numancia
CAM Montejo Spain 205 382 409 250 73 1319 Numancia
LWM Del Pino Spain 198 392 426 220 74 1310 Numancia
CAM Dimas Spain 204 371 402 252 77 1306 Numancia
RB Juanra Spain 178 388 386 275 74 1301 Numancia
LB Cisma Spain 204 335 404 267 81 1291 Numancia
ST Guayre Spain 209 416 372 212 79 1288 Numancia
CB Boris Spain 213 334 381 283 72 1283 Numancia
CB Pavon Spain 208 349 379 272 68 1276 Numancia
ST Toche Spain 207 416 387 197 65 1272 Numancia
RWB Felipe Spain 192 314 398 261 66 1231 Numancia
ST Platero Spain 177 407 361 165 75 1185 Numancia
GK Juan Pablo Spain 179 197 230 123 290 1019 Numancia
GK Diego Spain 152 189 213 95 278 927 Numancia

1