Scout

ประเภท : โจมตีระยะใกล้

รายละเอียด : ฮีโร่ Carry อีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะถ้าคนที่เล่นโหดละก็ Scout จะเป็นตัว Carry ที่โหดมากๆ อีกหนึ่งตัวก็ว่าได้ด้วยสกิล Vanish ที่ทำให้หายตัวได้และทำให้โจมตีเร็วมากในการโจมตีต่อไป สกิล Electric Eye ที่สามารถใช้แทน Ward ได้ในช่วงต้นเกมและยังมีความสามารถในการทำให้ศัตรูติดสถานะใบ้ถึง 6 วินาที ซึ่งนานมากๆ และสำหรับการดวลปะทะ 1-1 กับศัตรูที่เป็น Carry นั้น Scout ก็สามารถจัดการได้ด้วยสกิล Disarm ซึ่งทำให้เป้าหมายไม่สามารถโจมตีได้และทำให้การโจมตีจอง Scout ติดคริติคอลอีกด้วย ถ้าศัตรูจะหนียังสามารถใช้สกิล Markman Shot ตามสังหารจากระยะไกลได้อีกด้วย
Heroes Base Statistic
Type: Agility Team:LEGION
Atk:50~54 Range:128
Speed:0.71 Move Speed:315
Armor:4.94 STR Inc:1.70
STR:20 AGI Inc:3.00
AGI:21 INT Inc:1.40
INT:16
ข้อมูลสกิล
ชื่อสกิล Vanish
รายละเอียด Action: Toggle
Cooldown: 15 / 12 / 9 / 6 Seconds
Mana Cost: 30
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: ทำการซ่อนตัวเอง ทำให้เป้าหมายมองไม่เห็น เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25% และเพิ่มความเร็วโจมตี 300% หากโจมตีในขณะที่ใช้สกิลนี้อยู่ (ใช้มานาตามระยะเวลาคิดเป็นวินาที ผลของสกิลนี้จะอยู่จนกระทั่งเผยตัวออกมาหรือมานาหมด)
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 ใช้มานาในการล่องหน 2 ต่อวินาที และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 1 ครั้ง 30 15.00
2 ใช้มานาในการล่องหน 3 ต่อวินาที และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 2 ครั้ง 30 12.00
3 ใช้มานาในการล่องหน 4 ต่อวินาที และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 3 ครั้ง 30 9.00
4 ใช้มานาในการล่องหน 5 ต่อวินาที และเพิ่มความเร็วในการโจมตี 4 ครั้ง 30 6.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Electric Eye
รายละเอียด Action: Target Position
Type: Organic Enemy Units
Range: 100
Radius: 450
Cast Time: 0.8 Seconds
Cooldown: 30 Seconds
Mana Cost: 50
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: สร้าง Electric Eye ในบริเวณที่ต้องการยกเวลบริเวณใกล้ต้นไม้ในระยะ 75 เพื่อสอดส่องเป้าหมายซึ่งเดินผ่านบริเวณนั้น ในระยะ 50 หน่วย มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่ และยังสามารถใช้เพื่อทำให้ศัตรูในระยะ 450 หน่วย ติดสถานะใบ้ได้อีกด้วย
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สามารถสร้าง Electric Eye ได้ 2 อัน ทำให้ศัตรูในระยะติดสถานะใบ้เป็นเวลา 3 วินาที 50 30.00
2 สามารถสร้าง Electric Eye ได้ 3 อัน ทำให้ศัตรูในระยะติดสถานะใบ้เป็นเวลา 4 วินาที 50 30.00
3 สามารถสร้าง Electric Eye ได้ 4 อัน ทำให้ศัตรูในระยะติดสถานะใบ้เป็นเวลา 5 วินาที 50 30.00
4 สามารถสร้าง Electric Eye ได้ 5 อัน ทำให้ศัตรูในระยะติดสถานะใบ้เป็นเวลา 6 วินาที 50 30.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Disarm
รายละเอียด Action: Passive
Cooldown: 14 / 12 / 10 / 8 Seconds
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: สกิล passive ติดตัว ส่งผลให้โจมตีศัตรูแล้วติดสถานะ Disarm เป็นเวลา 2 วินาที และการโจมตีนั้นจะเป็นคริติคอล ทุกๆ การโจมตีจะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ 1 วินาที
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 Disarm เป้าหมาย 2 วินาที และคริติคอลแรง 1.4% 0 0.00
2 Disarm เป้าหมาย 2 วินาที และคริติคอลแรง 1.6% 0 0.00
3 Disarm เป้าหมาย 2 วินาที และคริติคอลแรง 1.8% 0 0.00
4 Disarm เป้าหมาย 2 วินาที และคริติคอลแรง 2.0% 0 0.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Marksman Shot
รายละเอียด Action: Target Entity Type: Nonboss Organic Enemy Units Type: SuperiorMagic Range: 1500 / 2000 / 2500 Cast Time: 0.3 Seconds Channeling Time: 2.25 / 1.75 / 1.25 Seconds Cooldown: 50 / 40 / 30 Seconds Mana Cost: 125 / 175 / 250 Required Levels: 6 / 11 / 16 Detail: โจมตีด้วยหน้าไม้ใส่เป้าหมายสร้างความเสียหาน 250 และเพิ่มโบนัสความเสียหายอีกโดยคิดจาก HP ของศัตรูเป็น% ตามเลเวล พร้อมทั้งทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 4 วินาที ความเร็วในการเคลื่อนจะที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเลเวลสกิล
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 ใช้เวลาร่าย 2.25 วินาที สร้างความเสียหายเพิ่ม 10% ทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 20% 125 50.00
2 ใช้เวลาร่าย 1.75 วินาที สร้างความเสียหายเพิ่ม 20% ทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 30% 175 40.00
3 ใช้เวลาร่าย 1.75 วินาที สร้างความเสียหายเพิ่ม 30% ทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 40% 250 30.00
หมายเหตุ