ค่ายกลไฟฟ้า

ค่ายกลไฟฟ้า Game Kungfu House

LEVEL
หัวหน้าค่าย
dodge
กลางค่าย
hit
หางค่าย
con
1 21 12 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAP

ธรรมดา 18
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard