วิชายันเมฆขี่มังกร

วิชายันเมฆขี่มังกร Game Kungfu House

agi
คะแนน
Power กวาดล้าง
     STR 30%
     AGI 70%
     MATK 0%
Level Point
Level 1 27
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 19

วาสนาฮีโร

อ้วงเซ็งจี้

อ้วงเซ็งจี้

ได้รับ: agi + 33%