พลังพุทธะเหมันต์

พลังพุทธะเหมันต์ Game Kungfu House

agi
คะแนน
Power บุกเดี่ยว
     STR 0%
     AGI 80%
     MATK 20%
Level Point
Level 1 27
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา 10
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ลี้ชิวจุ๋ย

ลี้ชิวจุ๋ย

ได้รับ: agi + 18% หนึ่งในสามผู้เฒ่าสราญรมย์ หน้าตางดงาม ทั้งชีวิตผ่านความรักความแค้น ตายพร้อมนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว.