พลังฝ่ามือทรายเหล็ก

พลังฝ่ามือทรายเหล็ก Game Kungfu House

agi
คะแนน
Power บุกเดี่ยว
     STR 0%
     AGI 60%
     MATK 40%
Level Point
Level 1 66
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAP

ธรรมดา
ยอดฝีมือ
ปรมาจารย์ 12
ธรรมดา
ยอดฝีมือ 19
ปรมาจารย์

วาสนาฮีโร

ไคว่หัวหวัง

ไคว่หัวหวัง

ได้รับ: atk + 24% ปรากฏโฉมโดยเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมไม่เห็นแก่เงิน.ขจัดคนชั่ว เจ้าชู้เป็นนิสัย วรยุทธล้ำลึก.