วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ

วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ Game Kungfu House

matk
คะแนน
Power บุกเดี่ยว
     STR 10%
     AGI 0%
     MATK 90%
Level Point
Level 1 27
Level 2 0
Level 3 0
Level 4 0
Level 5 0
Level 6 0
Level 7 0
Level 8 0
Level 9 0
Level 10 0

Damage Area

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ที่ Webboard

วาสนาฮีโร

หลวงจีนกวาดลาน

หลวงจีนกวาดลาน

ได้รับ: matk + 49% Unknown