พลังกวดดวงจันทราเด็ดดาวพลังกวดดวงจันทราเด็ดดาว
สายดาบอรหัตส์สายดาบอรหัตส์
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
กระบองสมปรารถนากระบองสมปรารถนา
พลังย้ายภูผาทับยอดพลังย้ายภูผาทับยอด
วิชาเคลื่อนย้ายชีพจรวิชาเคลื่อนย้ายชีพจร
วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตกวิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก
วิชาบุปผาโศกวิชาบุปผาโศก
วิชาต้านลมสราญวิชาต้านลมสราญ
กรงเล็บสะบั้นตระกูลกรงเล็บสะบั้นตระกูล
วิชาเข็มทองไร้เงาวิชาเข็มทองไร้เงา
พลังดรรชนีใจประสานใจพลังดรรชนีใจประสานใจ
วิชากระบี่หกชีพจรวิชากระบี่หกชีพจร
คัมภีร์ไท้เสวียนคัมภีร์ไท้เสวียน
คัมภีร์อมตะคัมภีร์อมตะ
พลังเทพไร้ลักษณ์พลังเทพไร้ลักษณ์
วิชาบรรจบมีแต่เราเอกะวิชาบรรจบมีแต่เราเอกะ
คัมภีร์เทพสาดส่องคัมภีร์เทพสาดส่อง
วิชายันเป็นตายวิชายันเป็นตาย
พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัวพลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว
วิชามีดบินลี้น้อยวิชามีดบินลี้น้อย
เคล็ดกระบี่เทพตำหนักเคล็ดกระบี่เทพตำหนัก
กรงเล็บปลิดวิญณาณกรงเล็บปลิดวิญณาณ
พลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ดพลังฝ่ามือตัดเจ็ดขาดเจ็ด
วิชาหยกอำไพวิชาหยกอำไพ
คลื่นสายน้ำดูดพลังคลื่นสายน้ำดูดพลัง
พลังฟ้าเหนือฟ้าพลังฟ้าเหนือฟ้า
ท่าเท้าท่องคลื่นท่าเท้าท่องคลื่น
วิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็กวิชาสิบสองกระบวนท่าเลือดเหล็ก
18ฝ่ามือพิชิตมังกร18ฝ่ามือพิชิตมังกร
วิชาดาบมารวิชาดาบมาร
กำเนิดวิชาอาภรณ์วิหารกำเนิดวิชาอาภรณ์วิหาร
พลังหงษ์ระบำเก้าฟ้าพลังหงษ์ระบำเก้าฟ้า
สิบห้ากระบี่ปลิดชีพสิบห้ากระบี่ปลิดชีพ
วิชาเคลื่อนย้ายดวงดาววิชาเคลื่อนย้ายดวงดาว
เคล็ดลับธรณีใหญ่เคล็ดลับธรณีใหญ่
พลังฝามือปลิดวิญณาณพลังฝามือปลิดวิญณาณ
วิชาไม้เท้าตีสุนัขวิชาไม้เท้าตีสุนัข
พลังฝ่ามือพิเศษทองพลังฝ่ามือพิเศษทอง
วิชาสองมือขัดแย้งวิชาสองมือขัดแย้ง
พลังเทพไท้เก๊กพลังเทพไท้เก๊ก
วิชามือไวขโมยหอมวิชามือไวขโมยหอม
วิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลายวิชาฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย
พลังเทพห้าธาตุพลังเทพห้าธาตุ
พลังหมื่นเหมยรับลมพลังหมื่นเหมยรับลม
วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่
ห่วงคู่หงส์มังกรห่วงคู่หงส์มังกร
คัมภีร์ล้างไขกระดูกคัมภีร์ล้างไขกระดูก
คัมภีร์เก้าอิมคัมภีร์เก้าอิม