วิชาแหฟ้าตาข่ายดินวิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะวิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ
พลังเหยียบหิมะไร้รอยพลังเหยียบหิมะไร้รอย
วิชาดาวตกนอกฟ้าวิชาดาวตกนอกฟ้า
พลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้าพลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้า
พลังหมัดว่างสว่างพลังหมัดว่างสว่าง
วิชาดาบเปลวเพลิงวิชาดาบเปลวเพลิง
วิชาเข็มคิ้วขาววิชาเข็มคิ้วขาว
วิชาดอกทองปลิดชีพวิชาดอกทองปลิดชีพ
พลังดรรชนีประสานพลังดรรชนีประสาน
วิชาดาบตระกูลโอ๊ววิชาดาบตระกูลโอ๊ว
พลังหมัดไป๋ฮวาพลังหมัดไป๋ฮวา
พลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิกพลังงูเลื้อยจิ้งจอกพลิก
วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์
วิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพวิชากระบี่วนเวียนปลิดชีพ
วิชาดาบเลือดวิชาดาบเลือด
วิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆวิชาฝ่ามือลอยหิมะทะลวงเมฆ
พลังคางคกพลังคางคก
พลังกลับชีพจรพลังกลับชีพจร
วิชาจิตปราณวิชาจิตปราณ
พลังปลิดชีพพันลี้พลังปลิดชีพพันลี้
วิชาสลายพลังวิชาสลายพลัง
พลังฝ่ามือภูติเร้นลับพลังฝ่ามือภูติเร้นลับ
วิชาบุรุษเห็นไม่ได้วิชาบุรุษเห็นไม่ได้
วิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิมวิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิม
วิชาดรรชนีเด็ดบุปผาวิชาดรรชนีเด็ดบุปผา
พลังหมัดเทพไร้เงาพลังหมัดเทพไร้เงา
วิชาหมัดเจ็ดทำร้ายวิชาหมัดเจ็ดทำร้าย
วิชายันเมฆขี่มังกรวิชายันเมฆขี่มังกร
บันทึกเงาโพธิ์สัตย์บันทึกเงาโพธิ์สัตย์
วิชาดอกพิรุณเต็มฟ้าวิชาดอกพิรุณเต็มฟ้า
พลังนาคคชสารบัญญาบารมีพลังนาคคชสารบัญญาบารมี
เพลงกระบี่ปราบมารเพลงกระบี่ปราบมาร
บทเพลงคลื่นทะเลมรกตบทเพลงคลื่นทะเลมรกต
ดัชนีสุริยันต์ดัชนีสุริยันต์
พลังฝ่ามือทะลวงใจพลังฝ่ามือทะลวงใจ
พลังฝ่ามือเทพห้าพิษพลังฝ่ามือเทพห้าพิษ
พลังปราณเหมันต์พลังปราณเหมันต์
วิชาเสื่อมเกียรติวิชาเสื่อมเกียรติ
พลังอรหันต์อัตตาพลังอรหันต์อัตตา
พลังฝ่ามือรุ้งขาวพลังฝ่ามือรุ้งขาว
วิชาย้ายบุปผารับไม้วิชาย้ายบุปผารับไม้
พลังฟ้ากำเนิดพลังฟ้ากำเนิด
คัมภีร์สาวหยกคัมภีร์สาวหยก
พลังวรยุทธร้อยตระกูลพลังวรยุทธร้อยตระกูล
พลังแปรหินพลังแปรหิน
วิชาทะลวงกระดูกตีชีพจรวิชาทะลวงกระดูกตีชีพจร
พลังพุทธะเหมันต์พลังพุทธะเหมันต์
พลังส่งพันลี้พลังส่งพันลี้
วิชาเทพท่องร้อยแปรวิชาเทพท่องร้อยแปร
วิชามหาเวทย์ดูดดาววิชามหาเวทย์ดูดดาว
พลังบิดชีพจรพลังบิดชีพจร
วิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพวิชาสิบสามกระบี่ปลิดชีพ
พลังฝ่ามือทรายเหล็กพลังฝ่ามือทรายเหล็ก
วิชาห้าธาตุอัศจรรย์วิชาห้าธาตุอัศจรรย์
พลังหนีชิวพลังหนีชิว