พลังลอยน้ำพลังลอยน้ำ
พลังเต่าจำศีลพลังเต่าจำศีล
วิชาไร้ละโมภวิชาไร้ละโมภ
คัมภีร์รัศมีม่วงคัมภีร์รัศมีม่วง
วิชามือสามไร้สามไม่วิชามือสามไร้สามไม่
พลังบันไดเหินนภาพลังบันไดเหินนภา
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
พลังเคลื่อนย้ายวิญญาณพลังเคลื่อนย้ายวิญญาณ
พลังเสื้อผ้าเหล็กพลังเสื้อผ้าเหล็ก
พลังราชสีห์คำรามพลังราชสีห์คำราม
วิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูปวิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูป
วิชากระบี่ตระกูลหนิงวิชากระบี่ตระกูลหนิง
วิชากระบี่ช้วนจินวิชากระบี่ช้วนจิน
วิชาดรรชนีวชิระเทวราชวิชาดรรชนีวชิระเทวราช
พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้พลังเก้าเฮี๊ยงง้อไบ้
เพลงดาบสลาตันเพลงดาบสลาตัน
วิชากรงเล็บอินทรีย์วิชากรงเล็บอินทรีย์
พลังหลอมฟ้าพลังหลอมฟ้า
วิชาทะยานบันไดเมฆาวิชาทะยานบันไดเมฆา
วิชาบาทาไร้เงาวิชาบาทาไร้เงา
วิชากระบี่เร็วสลาตันวิชากระบี่เร็วสลาตัน
วิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็นวิชาหกกระดูกเก็บเส้นเอ็น
วิชาเลาะเอ็นบิดกระดูกวิชาเลาะเอ็นบิดกระดูก
พลังเอี๊ยงบ้อเก๊กพลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก
วิชาฝ่ามือต่อเนื่องวิชาฝ่ามือต่อเนื่อง
วิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็นวิชาเข็มเงินน้ำแข็งเย็น
พลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิงพลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิง
พลังกรงเล็บมังกรพลังกรงเล็บมังกร
วิชาฝ่ามือสลายกระดูกวิชาฝ่ามือสลายกระดูก
วิชาแส้สยบมารวิชาแส้สยบมาร
พลังฝ่ามือประทับพลังฝ่ามือประทับ
วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพวิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ
วิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือกวิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือก
วิชากระบี่ไท้เก็กวิชากระบี่ไท้เก็ก
พลังหมัดอรหันต์พลังหมัดอรหันต์
พลังคลื่นทำลายหยกพลังคลื่นทำลายหยก
วิชาหมัดเมาผีเหล้าวิชาหมัดเมาผีเหล้า
วิชาใจวานรติดตามวิชาใจวานรติดตาม
หมัดเกาะอสรพิษหมัดเกาะอสรพิษ
วิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษวิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษ
พลังปราบมารศักการะพลังปราบมารศักการะ
พลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลินพลังเก้าเฮี๊ยงเส้าหลิน
วิชาท่องสราญรมย์วิชาท่องสราญรมย์
พลังจักรวาลซ่อนพลังจักรวาลซ่อน
พลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยวพลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยว
พลังอิงฟ้าฆ่ามังกรพลังอิงฟ้าฆ่ามังกร
พลังหลอมปราณพลังหลอมปราณ
วิชาหมุนเวียนห้าธาตุวิชาหมุนเวียนห้าธาตุ
วิชาฝ่ามือไหมเย็นวิชาฝ่ามือไหมเย็น
พลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้งพลังเก้าเอี๊ยงบู้ตึ้ง
เศษพลังแสงพุทธสาดส่องเศษพลังแสงพุทธสาดส่อง
พลังกระดานเหล็กพลังกระดานเหล็ก
เพลงกระบี่ข้ามดรุณีเพลงกระบี่ข้ามดรุณี
วิชาหมัดแยกร่างวิชาหมัดแยกร่าง
พลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนองพลังฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง
13 กระบี่ประตูเทพ13 กระบี่ประตูเทพ