ผ้าคาดนักเรียน

ผ้าคาดนักเรียน

ยุทธภัณฑ์ เพิ่มป้องกันวรยุทธและป้องกันปณิธาน
  • HP-
  • โจมตีวรยุทธ์-
  • กันวรยุทธ์26
  • โจมตีปณิธาน-
  • กันปณิธาน34
  • โจมตีคาถา-
  • กันคาถา-
  • ตีก่อน10