ชุดฝึกหัด

ชุดฝึกหัด

ยุทธภัณฑ์ เพิ่มป้องกันวรยุทธ
  • HP-
  • โจมตีวรยุทธ์-
  • กันวรยุทธ์99
  • โจมตีปณิธาน-
  • กันปณิธาน-
  • โจมตีคาถา-
  • กันคาถา-
  • ตีก่อน-

Recipe