ชูริเคนยักษ์

ชูริเคนยักษ์

อาวุธเทพสีขาว,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ